Como se fala "skymf" em inglês

SV

"skymf" em inglês

volume_up
skymf {gên. com.}

SV skymf
volume_up
{gênero comum}

skymf (também: förolämpning, kränkning)
volume_up
affront {subst.}
Det är en skymf mot frihet, demokrati, ansvarighet och naturliga mänskliga rättigheter.
It is an affront to liberty, democracy, accountability and natural human rights.
Detta är en skymf mot enskildas, kvinnors och mödrars värdighet.
This is an affront to the dignity of individuals, women and mothers.
Jag anser att detta är fullständigt oacceptabelt och en skymf mot demokratin.
I believe that this is quite unacceptable and an affront to democracy.
skymf (também: förödmjukelse)
volume_up
contumely {subst.}
skymf (também: skam, nesa, neslighet, skamlig gärning)
volume_up
ignominy {subst.}
Att inte acceptera detta är en skymf mot människan.
And not to accept this is to condemn the human being to ignominy.
skymf (também: förolämpning, kränkning)
volume_up
indignity {subst.}
Och kommissionär Flynn, som har lovat oss mer och bättre statistik där könen differentieras, kan gott kämpa även för att denna skymf skall upphöra.
Commissioner Flynn, who has promised us more accurate statistics broken down by gender, could do much to end this indignity.
Det är en mycket svår skymf för vårt älskade Italien att vara föremål för en surrealistisk och farsartad debatt av en handfull professionella desinformatörer.
It is a very serious indignity for our beloved Italy to be subjected to a surreal and farcical debate by a handful of professional disinformers.
Det skulle vara att kränka demokratin i Europa, att överge synsättet på ETA-Batasuna som terrorister, och framför allt ett svek mot terrorismens offer och en skymf mot deras minne.
It would be a democratic indignity for Europe, a surrender to the thinking of the ETA-Batasuna terrorists and, above all, a betrayal of the victims of terrorism and an insult to their memory.
skymf (também: förolämpning, kränkning)
volume_up
insult {subst.}
Jag anser att Rosados senaste påstående är en skymf mot demokratierna.
Madam President, it seems to me that Mr Rosado's final statement was an insult to democracies.
Det kommer medborgarna inte att godta, och det är egentligen också en direkt skymf mot vårt eget intellekt.
Our fellow citizens will not accept this and indeed it is also an insult to our own intelligence.
Jag anser mig vara demokrat och därför tar jag den för vad den är: ett stöd och inte en skymf.
I consider myself to be a democrat and I therefore take such criticism as it is meant: as help rather than an insult.
skymf (também: förolämpning, ärekränkning)
volume_up
libel {subst.}
skymf (também: förolämpning, nonchalans)
volume_up
slight {subst.}

Sinônimos (sueco) para "skymf":

skymf

Exemplos de uso para "skymf" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet är en skymf mot demokratin att omröstningen skall skötas på det här sättet.
It is a disgrace to democracy that the vote should be conducted in this way.
SwedishDet är också i strid med grundläggande mänskliga rättigheter och en skymf mot den mänskliga värdigheten.
This represents 15 % of the population and is a clear indication of inequality.
SwedishVi känner till allt om förstörelse och om att dra nya gränser som är en skymf mot logik, moral och värdighet.
I can identify a range of aspects of the relationship with our eastern neighbours.
SwedishJag kräver att den spanska regeringen vidtar kraftfulla åtgärder som svar på denna grova skymf mot alla spanjorer.
I demand firm action from the Spanish Government in response to this serious humiliation of all the Spanish people.
SwedishDetta bedrägliga förfarande är en skymf.
SwedishDet är en skymf att bära ett namn som detta, och ändå säljs skivorna tack vare kapitalisternas marknadsföring både på FNAC och andra ställen.
It is despicable that it dares to have a name like that, and yet the records are selling thanks to capitalists promoting them, as is seen in FNAC and elsewhere.
SwedishDe väljare som jag företräder uttrycker genom mig sitt motstånd mot det Europa som är på väg att födas och som utgör en verklig skymf mot Padaniens ekonomi.
The electorate I represent have shown that they are against this Europe that is about to be born and believe that is a real swindle for manufacturing in Padania.
SwedishI samband med denna skymf handlar det just om det man hävdar att Kohl och Chirac inte åsyftar, nämligen försöket att få igång åternationalisering och populism.
This reprehensible act is an example of precisely the sort of thing that Kohl and Chirac claim not to have in mind, that is, an attempt to encourage renationalization and populism.