Como se fala "skjuta fram" em inglês

SV

"skjuta fram" em inglês

SV skjuta fram
volume_up
{verbo}

skjuta fram (também: framställa, tillta, avancera, befordra)
skjuta fram (também: tvinga, truga, sticka fram, tvinga sig)
skjuta fram (também: hota, hänga över)
skjuta fram (também: skjuter ut)
skjuta fram (também: halka, glida, sticka, låta glida)

Sinônimos (sueco) para "skjuta fram":

skjuta fram

Traduções parecidas para skjuta fram em Inglês

skjuta verbo
fram- adjetivo
English
fram adjetivo
English
fram advérbio

Exemplos de uso para "skjuta fram" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet skulle vara en mycket bra idé att skjuta fram omröstningen, och vi skulle få mer tid till att diskutera mandatet.
It might be a very good idea to postpone the vote and we might need more time to discuss the mandate.
SwedishDen underliggande grunden för allt det här, principen om att förorenaren betalar, är en som vi borde skjuta fram mest av allt här.
The underlying basis of all of this, the polluter pays principle, is one that we should be pushing most of all here.
SwedishPunkt C 1c och 12 kan läsas så att några önskar skjuta fram tidpunkten för utvidgningen, men vi går in för den fastställda tidsplanen.
Recital C and paragraphs 1(c) and 12 read as though some would like to postpone enlargement, but we favour the timetable adopted.
SwedishÄr kommissionen fast besluten att skjuta upp förhandlingarna fram till dess att den institutionella politiska situationen i Honduras har återställts till det normala?
Is the Commission determined to suspend the negotiations until the institutional political situation in Honduras has returned to normal?
SwedishFlytta fram och skjuta upp, tveka och förhala, så lyder min kritik mot medlemsstaterna, så hotar minnet av Galileo att bli för EU: s medborgare.
What I reproach the Member States for is the way they delay and defer, hang back and hesitate, and that is what could stick in the minds of Europe's citizens.
SwedishVi skall hjälpa dem med detta - det är också solidaritet - och inte på ett konstlat sätt skjuta fram förhandlingsstarten med ett år av formella skäl.
We should help them in the process - that is solidarity, after all - and not artificially postpone the start of negotiations by a year for administrative reasons.
SwedishFör mig framstår det därför som helt självklart att parlamentet, med den omröstning som genomförts, har beslutat att skjuta upp diskussionen fram till det att Nicefördraget ratificerats.
It therefore seems quite clear to me that Parliament, through its vote, has decided to postpone the discussion until the Treaty of Nice has indeed been ratified.
SwedishVi hoppas att det inte skall gå till som i postdossiern där Frankrike, Tyskland och sydliga medlemsstater vill skjuta fram avregleringen till 2003.
We hope that we shall not see a repetition of the post dossier where France, Germany and the southern Member States apparently want to see liberalisation postponed until 2003.
SwedishMånga har uttryckt sin åsikt under debatten - både de som är för anslutningen och de som är emot den eller vill skjuta fram den - att ömsesidigt förtroende är nyckelordet i frågan.
Many have voiced their opinion during the debate - those who are for, as well as those who are against or for postponing the accession - that mutual trust is the key word in this issue.
SwedishRådets ordförande har medgivit att arbetstillfällen kommer att gå förlorade och att vi kan skjuta fram detta beslut till en tidpunkt då skatterna har harmoniserats - i synnerhet accisen.
The President-in-Office has admitted there will be job losses and also that we can put off this decision until such time as there is harmonisation of taxation - particularly excise duty.