Como se fala "skör" em inglês


Você queria dizer skor, sko
SV

"skör" em inglês

SV skör
volume_up
{adjetivo}

1. geral

skör (também: bräcklig, skröplig, klen, spröd)
Det är en ytterst skör möjlighet som extremisterna vill krossa.
It is an extremely fragile opportunity that the extremists want to shatter.
Kostnaderna för de humanitära behoven är enorma och drabbar en redan skör ekonomi.
The cost in humanitarian needs, and to its already fragile economy, is immense.
Glastaket finns fortfarande, även om den har blivit något mer skör.
The glass ceiling may have become a little more fragile, but it is still in place.
skör (também: bräcklig, klen, spröd, ömtålig)
volume_up
delicate {adj.} (easily breakable)
Ni är medvetna om att kompromissen i den gemensamma ståndpunkten är mycket ömtålig och skör.
You are aware that the compromise reflected in the common position is very delicate and fragile.
När det gäller mjölken, den enda gemensamma organisationen som inte reformerades under 1992, har en skör balans inrättats i och med kvoterna.
In terms of milk, which is the only COM that was not amended in 1992, a delicate balance has been created by introducing quotas.
Det är anledningen till att vi anser att vi inte skall ta risken att äventyra den sköra balansen i den gemensamma ståndpunkten från rådet.
This is why we believe that our work should not threaten the delicate balance of the Council's common position.
skör (também: dålig, bräcklig, tunn, skir)
volume_up
flimsy {adj.}
skör (também: bräcklig, svag, skröplig, klen)
volume_up
frail {adj.}
Eftersom Kambodjas rättsväsen ännu är skört kommer rättegångarna att arrangeras så att såväl internationella som nationella domare deltar i dem.
As the Cambodian judicial system is still frail, the trials are to be organised in such a way that both international and local judges will be presiding.
skör (também: skröplig)
skör (também: kortvarig, liten, kort, knapp)
volume_up
short {adj.}
skör (também: bräcklig, svag, sjuk, osäker)
skör (também: obetydlig, bräcklig, svag, matt)
volume_up
weak {adj.}
skör

2. "som lätt går sönder"

skör (também: bräcklig, spröd)
volume_up
brittle {adj.} (easily breakable)

Sinônimos (sueco) para "skör":

skör

Exemplos de uso para "skör" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishPaketet återspeglar en skör balans som jag inte vill riskera att få förstörd.
The package reflects a precarious political balance that I do not want to put at risk.
Swedish2000-talet är på många sätt en skör era och det måste vi göra någonting åt.
In many ways, the 21st century is an era of fragility, and we have to deal with this.
SwedishUtbudet av tjänster har minskat och sysselsättningen hänger på en skör tråd.
The provision of services has gone down and employment is in the balance.
SwedishMen situationen är så skör och ofantligt mycket återstår.
The situation is very uncertain, however, and an enormous amount remains to be done.
SwedishPå grund av dig hänger min framtid på en jävligt skör tråd.
Because of you, my future is in real fucking jeopardy.
SwedishUtbudet av tjänster har minskat och sysselsättningen hänger på en skör tråd.
In addition, old sectoral liberalisation plans are strictly adhered to for postal services, gas, electricity and public transport.
SwedishSlutspelet hänger på en skör tråd.
SwedishÄn en gång påminns vi om hur skör vår världsordning är och om att vi måste arbeta tillsammans för att få slut på sådana barbariska, meningslösa dåd.
Yet again we are reminded of the fragility of our world order and the need to work together to eradicate such barbaric, mindless acts.
SwedishJag tror att betänkandet av Karamanou betonar en viktig fråga: jämställdheten mellan kvinnor och män är ytterst skör.
Mr President, ladies and gentlemen, Mrs Karamanou' s report places emphasis on a very important issue: equality between men and women is extremely precarious.
SwedishEU har än en gång visat hur skör den europeiska enigheten är i de politiskt mest polariserande frågorna, något som definitivt gällde under denna konferens.
Europe has once again shown the fragility of European unity on the most politically polarising issues, as was definitely the case at this conference.
SwedishDet är inte ett bra tecken att man upptäcker att denna brist på politisk vilja ger oss anledning att tro - Dominique Baudis har rätt - att toppmötet den 7 juni hänger på en skör tråd.
It is not a good sign when you find out that this lack of political will is giving us cause to believe - Dominique Baudis is right - that the summit on 7 June is in the balance.