Como se fala "så smått" em inglês

SV

"så smått" em inglês

SV så smått
volume_up
{advérbio}

så smått (também: lite grann, något)
volume_up
slightly {adv.} (to some degree, not very much)

Traduções parecidas para så smått em Inglês

adjetivo
English
advérbio
verbo
English
smått advérbio
English
sa verbo
English
säja verbo
English
smatt adjetivo
English

Exemplos de uso para "så smått" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishNär det gäller stort och smått har vi redan en hög avslagsfrekvens på 70–75 procent.
As for little and large, we already have a high rate of rejection: 70-75%.
SwedishNu tycks det som om Europeiska centralbanken smått är på väg att enas med oss i denna strävan.
It now appears that the European Central Bank is also gradually beginning to endorse this aim.
SwedishDenna utveckling börjar smått ge resultat, vilket jag bl.a. kan konstatera i fråga om de nya programmen för perioden 2000-2006.
I have noticed that these evaluations are gradually bearing fruit, in particular the new programmes for the period 2000-2006.
SwedishDetta betänkande omfattar ett antal viktiga punkter som smått hotar att försvinna från bordet på toppmötet i Luxemburg.
This report contains a number of points of special interest which look like they might quietly disappear from the table of the summit in Luxembourg.
SwedishHerr ordförande, jag började redan smått misstänka, att hela denna fråga låg utanför er horisont, men lyckligtvis är det inte så.
Mr President, I was already beginning to suspect somewhat that this whole field might fall outside your ambit, but fortunately this proves not to be the case.
SwedishDe nämnda kompromisserna är viktiga bidrag till att stärka sysselsättningspolitiken i Europa, och resultaten har redan smått börjat visa sig.
These compromises are an important contribution to the strengthening of employment policy in Europe, and the results are already beginning to manifest themselves little by little.
SwedishAv Europeiska kommissionens gemensamma rapport framgår tydligt att den europeiska sysselsättningsstrategin smått börjar bära frukt.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the European Commission' s Joint Employment Report clearly shows that the European employment strategy is slowly paying off.