Como se fala "redigera" em inglês

SV

"redigera" em inglês

SV redigera
volume_up
[redigerade|har redigerat] {verbo}

Klicka på Redigera den här platsen högst upp på platssidan och redigera företagsuppgifterna.
Click Edit this place at the top of the Place Page to edit the business listing.
Klicka på Redigera den här platsen högst upp på platsens sida och redigera företagsuppgifterna.
Click Edit this place at the top of the Place Page to edit the business listing.
Om du vill redigera det klickar du på ikonen Redigera fil på funktionslisten.
To edit it, click on the Edit file icon on the function bar.
redigera (também: kapa, förkorta, snedda, sänka)
Klipp ut fältkommandot till urklippet, t.ex. med Redigera - Klipp ut.
Cut the field to the clipboard, for example with Edit - Cut.
redigera (também: ge ut)
redigera

Sinônimos (sueco) para "redigera":

redigera

Exemplos de uso para "redigera" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDu skapar ett SQL-kommando interaktivt, som du dessutom kan redigera i efterhand.
A SQL command will be interactiv generated which you can also reedit manually.
SwedishDu kan bland annat behöva ange PIN-koden, redigera eller verifiera företagsuppgifterna.
Next steps may include editing, entering your PIN, or verifying your listing.
SwedishDe anteckningar som alltid visas kan Du klicka på och redigera direkt.
Notes that are permanently displayed can be edited by just clicking the note box.
SwedishEn annan möjlighet att ange och redigera hyperlänkar finns i hyperlänkdialogen.
Another possibility for entering and editing hyperlinks is provided by the Hyperlink Dialog.
SwedishMed den här markören kan Du klicka på en annan del i konturen för att sedan redigera den.
Use this cursor to click another part of the contour for editing purposes.
SwedishÖppnar dialogrutan Styckeformatmall, där Du kan redigera den markerade styckeformatmallen.
Displays the Paragraph Style dialog, where you can modify the selected Paragraph Style.
SwedishÖppnar dialogrutan Definiera litteraturpost, där Du kan redigera den aktuella dataposten.
Calls up the dialog Define Bibliography Entry and displays the current record for editing.
SwedishAnvänd standardtexten i faxet eller redigera den enligt dina önskemål.
Accept the default text or modify it according to your own preferences.
SwedishAnvänd standardtexten eller redigera den enligt dina önskemål.
Accept the existing text or modify the text according to your own preferences.
SwedishDå kan Du redigera de enskilda stödpunkterna på kurvan med hjälp av musen.
You can then use your mouse to modify the position of each point.
SwedishDu kan redigera och komplettera etikettpåskriften i dokumentfönstret.
You are now able to modify the label captions in the document window.
SwedishAnvändaren kan enkelt redigera datumfält med hjälp av piltangenterna.
Date fields can be easily edited by the user with the cursor keys (UpArrow) and (DownArrow).
SwedishDu kan också definiera, redigera och radera moduler och dialogrutor.
Modules and dialogs can be defined, edited and deleted here as well.
SwedishI datakällvyn kan du redigera fält, dataposter eller kolumner på olika sätt.
In the data source browser, there are various ways of editing individual fields, records or columns.
SwedishAnvändaren kan enkelt redigera tidsfält med hjälp av piltangenterna.
Time fields can be easily edited by the user with the cursor keys (UpArrow) and (DownArrow).
SwedishÖppnar Tabellutkast -fönstret där du kan redigera den markerade tabellen.
Starts the Table Design window for editing the selected table.
SwedishDessutom kan du redigera styckeformatmallarna från den här dialogrutan.
In addition, you can modify Paragraph Styles using this dialog.
SwedishNavigator i samlingsläge har bland annat funktioner som du använder för att navigera och redigera.
The Navigator in master mode provides the functions you need for navigating and editing.
SwedishMed den här funktionen kan du redigera punkterna i ett markerat ritobjekt.
This command edits the points of a selected drawing object.
SwedishAnvänd standardtexten eller redigera den enligt dina önskemål.
Accept the default text or modify it according to your own preferences.