Como se fala "redd" em inglês

SV

"redd" em inglês

volume_up
redd {gên. com.}
SV

redd {gênero comum}

volume_up

Exemplos de uso para "redd" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishRäddar ni skogen genom att säga nej till marknadsbaserade mekanismer inom REDD?
Will you save the forests by refusing the market-based mechanisms of REDD?
SwedishRedd+ handlar lika mycket om klimatförändringarna som om den biologiska mångfalden.
Red Plus is as much for climate change as for dealing with biodiversity.
SwedishVåra krav gäller i princip två frågor: Redd-avtalet och finansieringen.
Our demands basically concern two issues: the REDD agreement and financing.
SwedishVi bör självfallet också ha beslut om REDD+, anpassningar, teknik, finans och kapacitetsuppbyggnad.
We should, of course, also have decisions on REDD+, adaptation, technology, finance and capacity-building.
SwedishDet system som nu byggs upp under namnet REDD kommer att vara avgörande och viktigt i det sammanhanget.
The system currently being constructed under the name REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) will be of vital importance in this context.
SwedishMan utarbetade en specifik och enhällig text om att genomföra den så kallade Redd+-mekanismen om att minska avskogning och möjliggöra naturlig lagring av koldioxid.
A specific and unanimous text was produced on the implementation of the so-called REDD+ mechanism to reduce deforestation and enable CO2 to be stored naturally.
SwedishDärför måste vi prioritera frågor som rör den biologiska mångfalden när vi fastställer prioriteringarna för hur vi ska använda de pengar som avsatts för verksamhet inom Redd+.
So let us also prioritise the questions of biodiversity when we set the priorities on how we will use the money which is committed to Red Plus activities.