Como se fala "redan känt" em inglês

SV

"redan känt" em inglês

SV

redan känt {adjetivo}

volume_up
redan känt
Det är redan känt att 20 procent av världens koldioxidutsläpp har sin grund i avskogning och skogsutarmning.
It is already known that deforestation and degradation of forests are responsible for 20% of the world's carbon dioxide emissions.
Mycket är redan känt om klimatförändringen, men mycket mer forskning krävs, eftersom många av parametrarna fortfarande är okända.
A great deal is already known about climate change, but a lot of further study is needed, because many of the parameters are still not known.

Traduções parecidas para redan känt em Inglês

redan advérbio
English
kant substantivo

Exemplos de uso para "redan känt" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishBotemedlet är faktiskt redan rätt så känt: vad som saknas är handling.
Indeed, the remedy is already well enough known; what is lacking is action.
SwedishPå grund av att du redan känt tillfredsställelsen blir du därmed mindre motiverad att utföra det faktiska hårda arbetet som krävs.
And then, because you felt that satisfaction, you're less motivated to do the actual hard work necessary.
Swedish—Det är redan känt att man genom att tillåta restitutionssystemet skapar en ekonomisk snedvridning eftersom det i själva verket är fråga om en exportsubvention.
—‘It is known that allowing the DDB creates economic distortion, as it is actually an export subsidy.
SwedishDen tredje punkten är att vi skulle vilja se en positiv förklaring (DAS) en gång per si eller så många år, men det är ju redan allmänt känt.
The third point is that we would like, but that is widely known, that a positive Statement of Assurance (DAS) be produced once every so many years.
SwedishEn ny studie av kommissionen belägger än en gång det som redan är känt i fackkretsar.
A new Commission study has confirmed what is already well-known among specialists: there is over-capacity in Europe's refineries, and this is a structural problem.
SwedishBeslutsfattandet avseende Phareprogrammet skulle förbli definitivt starkt centraliserat, vilket leder till att tyngande och långa förfaranden bibehålls, vilket programmet tyvärr redan är känt för.
The decision-making for the Phare programme in fact remain strongly centralized, which leads to the maintenance of cumbersome and lengthy procedures this programme is unfortunately famous for.