Como se fala "redan gjort" em inglês

SV

"redan gjort" em inglês

SV

redan gjort [exemplo]

volume_up
redan gjort (também: avklarat)
Men hundratusentals människor har redan gjort detta före oss.
However, hundreds of thousands of people have already done that before us.
Den besitter de medel och möjligheter som krävs, och har för övrigt redan gjort detta.
It has the means and the possibilities and has already done so.
Vad har kommissionen redan gjort eller vad planerar den att göra i fråga om en sådan översyn?
What has the Commission already done, or what is it going to do, for this review?

Traduções parecidas para redan gjort em Inglês

redan advérbio
English
gjort verbo

Exemplos de uso para "redan gjort" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishHur kommer detta att skydda handlare som redan har gjort avsevärda investeringar?
How is that going to protect dealers who already have a substantial investment?
SwedishJag har redan gjort ett inlägg, men jag skulle vilja ta upp ytterligare en sak.
I already made a contribution, but I would like to make just a further point here.
SwedishLipietz har redan gjort det. Jag vill dock ge det hela en något annan accent.
Mr Lipietz has already touched upon this, but with a somewhat different emphasis.
SwedishEn av dem har redan gjort oss medvetna om hotet från dess ”finansiella kärnvapen”.
One of them has already evoked the threat of its 'financial nuclear weapon'.
SwedishJag är inte helt övertygad om att vi måste gå längre än vi redan har gjort.
I am not necessarily committed to moving further than we have done so already.
SwedishMin kollega Stavros Dimas har redan gjort ett uttalande till parlamentet i den frågan.
My colleague, Mr Dimas, has already made a statement to Parliament on this issue.
SwedishKommissionen har redan gjort ett åtagande att granska direktivet nästa år.
The Commission has already made a commitment to review the Directive next year.
SwedishDet kommer att resultera i högre sociala kostnader, och det har det redan gjort.
That will lead to, in fact it is already leading to, higher social costs.
SwedishJag stöder påpekandena från alla dem som redan har gjort sig hörda i debatten.
I support the observations made by all those who have intervened in the debate so far.
SwedishÖvriga punkter kommer jag inte att gå in så djupt på eftersom andra redan gjort det.
I will skim over other points, because these have already been dealt with by others.
SwedishDirektivet har redan gjort verkan, vilket framgår av kommissionens rapport.
The directive has already had an effect. The Commission' s report shows this.
SwedishParlamentet hade totalt redan gjort en anslagsöverföring som var 30 miljoner euro lägre.
Parliament had already transferred EUR 30 million less in the overall carry-over.
SwedishDet har vi redan gjort och vi kommer att fortsätta vår hjälp i framtiden.
We have already helped here and we shall continue to offer our help in the future.
SwedishDe flesta medlemsstaterna har redan gjort goda framsteg i utarbetandet av dessa dokument.
Most Member States have already made good progress in drawing up these documents.
Swedish(EN) Jag har svårt att klargöra saken bättre än vad jag redan gjort.
I find it difficult to make it any clearer than I have already made it.
SwedishJag anser att kommissionen redan har gjort stora framsteg i denna riktning.
I believe the Commission has already taken strong steps in this direction.
SwedishDe har redan gjort stora ansträngningar för att få inträde i denna union.
They have already made great efforts in order to obtain entry into the present Union.
SwedishDen internationella kampanjen mot landminor har redan gjort stora framsteg.
The worldwide campaign against landmines has already made great progress.
SwedishVi har redan gjort en hel del när det gäller reformering av finansmarknaderna.
We have already been doing a lot as regards financial markets reform.
SwedishParterna i stabilitetspakten har redan gjort flera uttalanden i den riktningen.
The parties to the Stability Pact have already delivered several opinions along these lines.