Como se fala "redan" em inglês

SV

"redan" em inglês

SV

redan {advérbio}

volume_up
redan (também: allaredan)
Det börjar redan med avregleringen, det börjar redan med bolagsdelningen.
It already starts with deregulation; it already starts with the division of companies.
Det finns redan program; det finns redan initiativ i många medlemsstater.
There are already programmes, there are already initiatives, in many Member States.
Som jag redan har sagt har kommissionen redan förenklat saker och ting.
As I have already said, the Commission has already simplified things.
Har ni redan gått in på parlamentets, rådets och kommissionens webbplatser?
Have you yet visited Parliament's website, or the Council's, or the Commission's?
Jag har redan informerat behöriga instanser om detta, men ännu har ingenting skett.
I have already informed the competent services of this but nothing has happened yet.
Det är svårt att förstå att vi reagerar först när olyckan redan är framme.
Yet it is incomprehensible that we react only when the damage has been done.

Sinônimos (sueco) para "redan":

redan
Swedish

Exemplos de uso para "redan" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet man glömmer är att detta är en revidering av ett redan befintligt direktiv.
What people forget is the fact that this is a revision of an existing directive.
SwedishDen gemensamma hemsida som kommissionen sköter öppnades redan i början av mars.
The common website that the Commission is running went live back in early March.
SwedishSlutligen som flera talare redan sagt måste vi hjälpa till att få bort orsakerna.
Finally, as a number of speakers have stated, we have to help remove the causes.
SwedishRedan nu är nämligen besvikelsen stor bland många ungdomar i våra medlemsstater.
Even now, many young people in our Member States are being bitterly disappointed.
SwedishVi måste, som andra talare redan sagt, inta en balanserad och förnuftig hållning.
We need, however, as other speakers have said, a balanced and sensible approach.
SwedishVi borde redan på 1990-talet ha fått bukt med de problem som Siim Kallas tog upp.
We should have overcome all the problems that Mr Kallas mentioned in the 1990s.
SwedishFör det första, och frågan har redan ställts, var ska finansieringen komma ifrån?
Number one: the question has been asked, where is the funding going to come from?
SwedishRedan ett kort samtal med vem som helst som arbetar vid Europol bekräftar detta.
Even a short conversation with anybody who works for Europol would reinforce that.
SwedishVi har redan påbörjat arbetet. Låt oss hoppas att det leder till goda resultat.
We have made a start, and we hope the work will produce some excellent results.
SwedishVi kände med vilken entusiasm ni redan förbereder er för att arrangera detta VM.
We realise how enthusiastic you are about preparing to organise the World Cup.
SwedishVi har redan diskuterat Irlands relativa vikt här i kammaren vid andra tillfällen.
Ireland' s relative weight has been debated in this House on previous occasions.
SwedishFöredraganden rationaliserar sin avsikt redan i inledningen av sitt betänkande.
The rapporteur rationalises his intention at the very beginning of his report.
SwedishDet som redan har uppnåtts måste skyddas. Det är dags för EU att förbereda sig.
I appeal for political pragmatism; what has been achieved must be safeguarded.
SwedishDet finns de som redan fört in en nolltillväxt i sina egna nationella budgetar.
There are some who have sought zero growth even in their own national budgets.
SwedishVi, den europeiska unionen, hjälper redan idag till med program i andra länder.
Even now, we in the European Union are helping with programmes in other countries.
SwedishDet finns inte mycket att säga om detta betänkande som inte redan är uppenbart.
in writing. - There is not much to say on this report that is not self explanatory.
SwedishDetta är redan i sig en god nyhet, men det är inte tillräckligt att de kan delta.
That in itself is good news, but it is not enough for them to be able to take part.
SwedishRedan nu kan vi se problem med att vi försöker att göra allätaren till vegetarian.
Even now we can see problems in attempting to turn omnivores into vegetarians.
SwedishÄr situationen nu den att utvecklingsländerna redan i dag kan ansöka om pengar?
Do we then have a situation where the developing countries may now apply for funds?
SwedishSamma personer framförde samma argument redan inför den tyska återföreningen.
They actually put forward these arguments against the German unification project.