Como se fala "redaktionen" em inglês

SV

"redaktionen" em inglês

SV

redaktionen {gênero comum}

volume_up
redaktionen (também: ledare)
De enskilda journalisterna accepterar det arbete de kan finna och de anpassar sig till det klimat och de idéer som råder på redaktionen, även då dessa står i strid med deras personliga uppfattning.
Individual journalists accept work where they can find it, and they adapt to the prevailing editorial climate and ideas even when these contrast with their own personal ideas.

Exemplos de uso para "redaktionen" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

SwedishDet leder till helt olika sätt att arbeta i redaktionen, säger han.
This leads to a completely different way of approaching the editing process,” he says.
SwedishMed tanke på det ryska samhällets bifallsyttringar för Grigorij Pasko och redaktionen på TV6 finns det fortfarande, glädjande nog, många fler i Ryssland.
Given the expressions of endorsement conveyed by Russian society to Grigori Pasko and the editors of TV-6, there are surprisingly many more like-minded Russians.
SwedishDe enskilda journalisterna accepterar det arbete de kan finna och de anpassar sig till det klimat och de idéer som råder på redaktionen, även då dessa står i strid med deras personliga uppfattning.
Individual journalists accept work where they can find it, and they adapt to the prevailing editorial climate and ideas even when these contrast with their own personal ideas.
SwedishNär jag röstade emot förbudet mot tobaksreklam år 1998 framställdes min ståndpunkt i brev till redaktionen på de luxemburgska tidningarna felaktigt som en röst mot cancerbekämpningen.
When I voted against the ban on the advertising of tobacco products in 1998, my vote was misconstrued in letters to the editors of Luxembourg newspapers as a vote against the prevention of cancer.