Como se fala "opinionsbildare" em inglês

SV

"opinionsbildare" em inglês

SV

opinionsbildare {gênero comum}

volume_up
opinionsbildare
Vi måste försöka påverka alla opinionsbildare, medierna, alla parlamentariker, företagsledare och ministrar om vi ska kunna ro det i hamn.
We are going to have to try and influence every opinion-former, the media, every parliamentarian, business leaders as well as government ministers if that is to be secured.

Exemplos de uso para "opinionsbildare" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

SwedishVår åttonde åtgärd avser att mobilisera vårt nätverk av opinionsbildare på olika politiska områden.
Our eighth action involves mobilising our networks of multipliers in various policy areas.
SwedishVi måste utan tvekan rikta in oss på medier och opinionsbildare.
We certainly need to target the media and information formers.
SwedishGruppen som hon följde var också opinionsbildare och arbetade för att sprida kunskap om demenssjukdomar.
The group she monitored were also opinion makers working to spread knowledge about dementia illnesses.
SwedishOpinionsbildare får inte skapa ett rasistiskt klimat.
Public opinion-makers must not create a climate of racism.
SwedishPå det område som vi behandlar i dag har vi kunnat uppnå den internationella stadgan, en global opinionsbildare.
Thanks to the Internet Charter, Europe has taken a global lead.
SwedishAtt kritisera islam blir ofta kostsamt för politiker och opinionsbildare på grund av hot från fundamentalister.
Expressing criticism of Islam is often costly for politicians and opinion-makers because of threats by fundamentalists.
SwedishVi är inte bara opinionsbildare.
SwedishVi borde inte lovorda sexuell promiskuitet, något som massmedierna och opinionsbildare i dag både anser och framställer som den rätta vägen.
We should not praise sexual promiscuity, which the mass media and opinion leaders today regard and portray as the path to follow.
SwedishJust nu är Progressprogrammets ”målgrupp” varken de arbetslösa eller de socialt utestängda, utan politiska beslutsfattare och opinionsbildare.
Because, for the moment, Progress's 'target' audience is neither the unemployed nor the excluded, but political decision makers and opinion formers.
SwedishVi måste försöka påverka alla opinionsbildare, medierna, alla parlamentariker, företagsledare och ministrar om vi ska kunna ro det i hamn.
We are going to have to try and influence every opinion-former, the media, every parliamentarian, business leaders as well as government ministers if that is to be secured.
SwedishJag har hört det pratas bland framstående opinionsbildare om att slänga ut Irland ur unionen; jag har till och med hört det från en tidningsredaktör i mitt eget land.
I have heard talk from prominent opinion formers of throwing Ireland out of the Union, including, even, from a newspaper editor in my own country.
SwedishMen alla måste engagera sig: institutionerna och de förtroendevalda i parlamentet liksom de nationella instanserna och, mer allmänt, alla opinionsbildare runtom i Europa.
But everyone must play their part, the institutions and the European elected representatives, as also the national authorities and, more broadly, all the opinion-formers in Europe.
SwedishFör att motverka detta måste vi vara opinionsbildare i ordets rätta bemärkelse.
Although enlargement is one of the EU's real successes, many people are more and more inclined to see it as a threat, and to counter that we must be opinion formers in the best sense of the word.