Como se fala "oansenlig" em inglês

SV

"oansenlig" em inglês

SV oansenlig
volume_up
{adjetivo}

oansenlig (também: blygsam, ödmjuk, enkel, ringa)
volume_up
humble {adj.}
oansenlig (também: obetydlig, liten, oviktig, intetsägande)
oansenlig (também: dålig, elak, simpel, enkel)
volume_up
mean {adj.}
Detta ter sig inte som någon oansenlig summa, men offren för explosionen fick mindre än 10 procent av pengarna.
This would appear to be no mean sum, but the victims of the explosion received less than 10% of the money.

Sinônimos (sueco) para "oansenlig":

oansenlig

Exemplos de uso para "oansenlig" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishSom svar har kommissionen lagt fram en oansenlig social agenda.
The Commission has put forward a modest social agenda in response to this.
SwedishEn inte oansenlig majoritet av befolkningen i kandidatländerna är nämligen kvinnor.
Swedish—En inte oansenlig andel av de europeiska konsumenternas disponibla inkomster går redan till räntor och avgifter.
—Will supervision of the banking sector be tightened after the introduction of the new scheme, and if so what extra expenditure will this involve?
SwedishDetta ter sig inte som någon oansenlig summa, men offren för explosionen fick mindre än 10 procent av pengarna.
They have also paid out compensation to 554 895 individuals who have fallen ill or become disabled, whilst attempting to pay such compensation to as few people as possible.
SwedishOch då hotar ju enligt min känsla för de nationella parlamenten en inte oansenlig tillbakagång, som inte kompenseras genom det som vi vinner tillbaka på europeisk nivå.
In my view, there are still considerable risks that national parliaments will lose ground and that this will not be compensated by any ground gained at European level.
SwedishDetta trots att landet har inrättat flera olika myndigheter som arbetar mot narkotikaproduktion och med antidrogprogram, ibland med hjälp av en inte oansenlig mängd av EU-skattebetalarnas pengar.
This despite the setting-up of various anti-drug-production authorities and anti-narcotic programmes, sometimes using large amounts of EU taxpayers' money.