Como se fala "nya och kompletterande" em inglês

SV

"nya och kompletterande" em inglês

Veja exemplos com "nya och kompletterande" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para nya och kompletterande em Inglês

nya adjetivo
English
och conjunção
English
och preposição
English
kompletterande adjetivo

Exemplos de uso para "nya och kompletterande" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDu säger att vi nästan är där, men det rör sig inte om nya och kompletterande medel, så vi är alltså långt från målet.
Commissioner Hedegaard, you say that we are almost there, but the funds are not new and additional, and so we are far from being there.
SwedishI sin resolution i denna kammare av den 25 oktober betonade denna kammare att bidragen skall utgöras av nya och kompletterande anslag och så är inte fallet.
In its resolution in this House on 25 October this House emphasised that contributions should be new and additional funding, and this is not so.
SwedishSannolikt tar det många decennier innan det finns en ordentligt fungerande internationell kolmarknad och därför behöver vi nya och kompletterande finansieringsåtgärder nu.
It is likely to be many decades before there is a properly functioning international carbon market, so we need a new and additional financing measure now.
SwedishSå länge som detta är fallet kommer vi också att behöva söka efter nya och kompletterande åtgärder för att minska antalet dödsfall och skador, som vi helst vill ska undvikas helt.
And while this is the case, we will have to seek new measures, additional measures to reduce the number of fatalities and injuries, where the ideal figure is zero.

Aprenda outras palavras

Swedish
  • nya och kompletterande

Dê uma olhada no dicionário Inglês-Português bab.la.