Como se fala "misstänksam" em inglês

SV

"misstänksam" em inglês

SV misstänksam
volume_up
{adjetivo}

misstänksam (também: skeptisk)
Allmänheten är misstänksam mot utvidgningsprocessen, framför allt i unionens länder.
Public opinion is distrustful of the enlargement process, especially inside the countries of the Union.
Den är också intolerant mot inhemsk opposition, misstänksam mot grannländer och ännu mer misstänksam mot stormakter längre bort.
It is also intolerant towards domestic opposition, distrustful of neighbouring countries and even more distrustful of great powers further away.
misstänksam (também: tveksam)
volume_up
leery {adj.}
misstänksam
Jag är misstänksam vad gäller deras motiv och uppbackning.
I am suspicious of their motives and their backing.
Eftersom Dobel gjorde mig så jädra misstänksam -
Because Dobel made me so damn suspicious,
I Lannoyes betänkande är man emellertid fortsatt misstänksam mot de privata företagens åtgärder.
The Lannoye Report, however, remains suspicious of the action of private enterprises.
misstänksam (também: sårbar)
misstänksam
volume_up
cagey {adj.} [coloq.]
Vi bör emellertid se över den här frågan utan att vålla onödiga farhågor som skulle oroa de anställda inom denna industrigren och förvisso göra försäkringsbranschen misstänksam.
However, we need to look at the problem without raising undue concerns which would worry the workers in this industry and make the insurance industry very cagey indeed.
misstänksam
volume_up
cagy {adj.} [coloq.]
misstänksam (também: rädd, försiktig)
volume_up
chary {adj.}

Sinônimos (sueco) para "misstänksam":

misstänksam

Exemplos de uso para "misstänksam" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishAllt detta gör mig misstänksam och stärker ytterligare min nej-röst mot budgeten.
All of this fills me with suspicion, and only strengthens me in my no-vote for this budget.
SwedishOm du får ett meddelande som gör dig misstänksam ska du inte uppge informationen som efterfrågas.
Google Wallet makes buying easy with one wallet for online, mobile, and in-store shopping.
SwedishDess målsättning är utmärkt, men jag är misstänksam mot dess tillämpning.
Its aspiration is fine but its application is suspect.
SwedishDet måste vara stor beställning så att ingen ska bli misstänksam.
They'll have to be large orders, to avoid suspicion.
SwedishJag ser ingen orsak att vara särskilt misstänksam mot människor som begär asyl av detta särskilda skäl.
I see no reason to throw particular suspicion on people who request asylum on these specific grounds.
SwedishOch kalla mig inte misstänksam utan erfaren.
And do not dismiss me as lacking trust, since what I have is experience.
SwedishMen när jag hör min brittiska kollega förespråka systemet med språk blir jag lite misstänksam.
When I hear my fellow Member from Britain make the case for the language regime, however, a flicker of suspicion stirs within me.
SwedishLika misstänksam bör du vara på webben när du besöker obekanta webbplatser som påstår sig erbjuda saker gratis.
On the web, you should adopt a similar level of caution when entering unfamiliar websites that claim to offer free things.
SwedishNär jag hör från företrädare för majoritetsbefolkningar här i parlamentet att deras minoriteter behandlas väl blir jag något misstänksam.
When I hear from representatives in this House or Members from majority populations that their minorities are well treated, I am somewhat mistrustful.
SwedishVi vill dock understryka att definitionen begreppet terrorism måste beskrivas på det sätt som Europaparlamentet föreslår, jag är nämligen litet misstänksam ändå.
However, we do want to underline that the term terrorism is to be defined as proposed by the European Parliament, for I am a little wary in that respect.
SwedishKommunikationen var så överdriven och motsägelsefull att Frankrikes befolkning blev misstänksam och med rätta vände ryggen mot de instruktioner som gavs.
The communication was so exaggerated and contradictory that the people of France turned their backs with suspicion, and rightly so, on the orders that were given to them.