Como se fala "med det sagt" em inglês

SV

"med det sagt" em inglês

SV med det sagt
volume_up
[exemplo]

med det sagt
Med det sagt, i slutändan röstade vi emellertid för direktivet.
However, that being said, we did ultimately vote for the directive.
Med det sagt är våra allmänna meriter och vår förmåga att följa utvecklingen och att dokumentera tämligen goda.
That being said, our general track record and ability to trace and document is quite good.

Traduções parecidas para med det sagt em Inglês

med substantivo
English
med advérbio
English
med preposição
English
med-
English
med. substantivo
English
det advérbio
English
det pronome
sagt verbo
English
såg substantivo
såg verbo
English

Exemplos de uso para "med det sagt" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishMed det sagt väntar vi fortfarande på Världsbankens rapport om Serbiens behov.
Having said that, we still await the World Bank report on the needs of Serbia.
SwedishMed det sagt vill jag be parlamentet att komma ihåg vad som ligger på bordet.
Having said that, I would ask Parliament to remember what is on the table.
SwedishMed det sagt, så tror jag det är viktigt att få in lite balans i debatten.
Having said that, I think it is important to bring a bit of balance into the debate.
SwedishMed det sagt vill jag nämna ett par av de frågor som har tagits upp.
Having said that, I would like to touch upon a couple of the issues that were raised.
SwedishMed det sagt vill jag börja med att kommentera Harlem Désirs uttalande.
Having said that, I want to start by making one remark in answer to the statement made by Mr Désir.
SwedishMed det sagt vill jag helt kort kommentera två saker som tagits upp i parlamentets betänkande.
Having said that, I should like to comment briefly on two points raised by Parliament's report.
SwedishMed det sagt kräver likabehandling även likhet inför lagen.
Having said that, equal treatment also implies equality before the law.
SwedishMed det sagt vill jag tala om betänkandet av Christa Klaß.
That said, I now want to speak about Mrs Klaß's report.
SwedishMed det sagt så välkomnar jag uttalandet av rådets ordförande.
I welcome the statement by the President-in-Office.
SwedishMen, med det sagt, måste vi vara säkra på att vi inte går från en diktator in i ett autokratiskt system.
But, having said that, we must be sure that we are not running from a dictator into an autocratic system.
SwedishMed det sagt önskar jag er stora framgångar i ert arbete!
In this regard I wish you every success in your work.
SwedishMed det sagt så välkomnar kommissionen detta betänkande.
Having said that, the Commission welcomes this report.
SwedishMen med det sagt är det ändå avgörande att vi åtgärdar de kroniska sociala smitthärdar där våldet spirar.
Having said which, it is vital that we correct the chronic social pathogenies that give birth to violence.
SwedishMed det sagt vill jag fortsätta där hon slutade.
That being so, I should like to carry on where she left off.
SwedishMed det sagt förespråkar jag i dag, som alltid, självklart full insyn i hur offentliga medel används.
Having said this, I am today, as always, absolutely in favour of total transparency in the use of public funds.
SwedishMed det sagt måste jag tillägga att Tillichbetänkandet är alldeles för långt, men det är inte föredragandens fel.
I have to say that the Tillich report is far too long, but that is not the fault of the rapporteur.
SwedishMed det sagt vill jag säga att jag uppskattar ert sinne för humor, eftersom ni fortfarande mal på om Lissabonmålen.
That said, I do admire your sense of humour because you are still banging on about the Lisbon Agenda.
SwedishMen med det sagt krävs det ändå vissa modifikationer.
That said, some reformulation will be necessary.
SwedishMed det sagt stöder jag visionen om ett nära samarbete, ett strategiskt partnerskap mellan EU och Turkiet.
That said, I support the vision of close cooperation, the so-called 'strategic partnership' between the EU and Turkey.
SwedishMed det sagt vill jag även säga att de problem som följer av varumärkesförfalskningen i dag går utöver rena ekonomiska skador.
Having said this, the issues surrounding counterfeiting nowadays go beyond purely economic damage.