Como se fala "logg" em inglês

SV

"logg" em inglês

volume_up
logg {gên. com.}
EN
SV

logg {gênero comum}

volume_up
1. náutica
logg
Det går inte att importera extern tidigare logg- eller rapportinformation till Google Analytics för närvarande.
It is not possible to import external historical log or reporting data into Google Analytics at this time.
Ändringar i datauppsättningen registreras i loggen och kopieras vid transaktionens slut.
All modifications made to the data base will be recorded in Log and overwritten when the transaction is over.
När du använder profilen ringer Communicator automatiskt upp och loggar på kontot.
Communicator will automatically dial and log in this account when you use this profile.