Como se fala "lite grann" em inglês

SV

"lite grann" em inglês

EN

SV lite grann
volume_up
{advérbio}

lite grann
lite grann (também: något, så smått)
volume_up
slightly {adv.} (to some degree, not very much)
Då frångår man ju lite grann principen om individuell behandling, men det grundläggande svaret på ledamotens fråga är: ja
Then we are, of course, deviating slightly from the principle of individual treatment, but the basic answer to the MEP's question is: yes.
Då frångår man ju lite grann principen om individuell behandling, men det grundläggande svaret på ledamotens fråga är: ja
Then we are, of course, deviating slightly from the principle of individual treatment, but the basic answer to the MEP' s question is: yes.
I motsats till vad som är brukligt skall jag ge ordet till en talare som var inskriven, men som blandat ihop tiderna lite grann.
I would not normally do this but I shall now give the floor to a Member who was due to speak, but who was slightly confused as to the timetable.

Traduções parecidas para lite grann em Inglês

lite adjetivo
lite advérbio
grann adjetivo
grann- adjetivo

Exemplos de uso para "lite grann" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishÄnnu längre ner kan du prova på algebra 1 och algebra 2, och lite grann om ekvationer.
Further down, you start getting into algebra one, algebra two, a little bit of precalculus.
SwedishOm man äter lite grann, hälften ungefär, då vill man ha den styrkan.
So if you're eating a small amount, half a can, you want that strength.
SwedishVad gäller ansvarigheten, vill jag bara beröra den lite grann.
As for the question of responsibilities, I have just a small comment to add.
SwedishMed andra ord verkar galna ko-lektionen ha glömts bort lite grann...
In other words, the " mad-cow ' lesson seems to have been forgotten.
SwedishOm de ändras lite grann kan kommissionen acceptera ändringsförslag 1, 2, 3, 4 och 6.
Subject to a certain amount of redrafting, the Commission can accept Amendments Nos 1, 2, 3, 4 and 6.
SwedishAvtalet befäster de nuvarande metoderna och inskränker till och med offentligheten lite grann.
The agreement bears out existing practice and even limits public access to a certain extent.
SwedishMed andra ord verkar galna ko-lektionen ha glömts bort lite grann...
In other words, the "mad-cow' lesson seems to have been forgotten.
SwedishFörst och främst tycker jag att det verkar som om vi lite grann glömmer bort varför vi sitter här.
Firstly, I think we seem to be forgetting a little why we are here.
SwedishDet går inte att vara för yttrandefrihet lite grann.
It is impossible to be a little in favour of the free expression of opinion.
SwedishDet vi såg, var istället många människor som fuskade lite grann.
Instead, what we saw is a lot of people who cheat a little bit.
SwedishDe pratar lite grann, och sen frågar en av dem, "Har nån provat att lyssna efter den här manicken?
And they start talking, and one of them says, "Hey, has anybody tried to listen for this thing?
SwedishJag skulle nu vilja kommentera de tre betänkandena lite grann.
I would now like to make a few comments on the three reports.
SwedishÅterigen, många fuskade bara lite grann, och de var oberörda av ekonomiska incitament.
Again, a lot of people cheated by just by a little bit, and they were insensitive to these economic incentives.
SwedishMetoden vid regeringskonferensen påminner lite grann om påveval.
The method for the Intergovernmental Conference is rather reminiscent of that for choosing a new pope.
Swedish(Skratt) Jag ser lite grann som Moses, eller Ted Kaczynski.
(Laughter) I look a little like Moses, or Ted Kaczynski.
SwedishI den delen har det blivit lite grann upp och ner i ordningen mellan marknadspaketet och klimatpaketet.
The system has become a little confused between the market package and the climate package in this area.
SwedishJag har lite grann intryck av att man måste lirka sanningen ur er.
Mr President-in-Office of the Council, I somehow get the impression that we are going to have to worm information out of you.
SwedishMan har säkert talat lite grann om Helms-Burtonlagarna.
Of course, the Helms-Burton law has been mentioned.
SwedishDet händer lite grann, men långt ifrån tillräckligt.
A little has happened, but it is far from enough.
SwedishSkriftligen, eller har man ringt lite grann?
Did it write to them, or just make a few phone calls?