Como se fala "ledig tid" em inglês

SV

"ledig tid" em inglês

volume_up
ledig tid {gên. com.} [exemplo]
EN

SV ledig tid
volume_up
{gênero comum} [exemplo]

ledig tid (também: lucka)
volume_up
window {subst.} (period of time)

Traduções parecidas para ledig tid em Inglês

ledig adjetivo
tid substantivo

Exemplos de uso para "ledig tid" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Swedishledig tid har hon också praktiserat på en idrottsskadeklinik och hos Halmstad BK. - Praktiken är jättebra.
At free time, she has also practiced at a sports injury clinic in Halmstad BK. - The internship is great.
SwedishOm du har lite ledig tid och vill göra något nyttigt för samhället, varför inte lägga några timmar på volontärarbete?
If you have some free time and you want to do something useful for society, why not spend some hours volunteering?
SwedishJag skulle också vilja veta vad administrationen tänker göra för att tillsätta denna tjänst som har varit ledig under så lång tid?
I should also like to know what the administration intends to do about filling this post that has been vacant for so long?
SwedishSkillnaden är utgångspunkten för dessa förhandlingar där rådet säger att detta inte är arbetstid, utan att det är ledig tid.
The difference is the starting point for these negotiations, with the Council saying that this is not working time but free time.
SwedishSkicka info om ledig/upptagen tid
SwedishLedig/upptagen tid - begäran
SwedishTransportsektorns specifika förhållanden är påtagliga, men inte mindre påtagliga än behovet av vila, ledig tid och respekt för de anställdas biologiska rytm.
The specific issues at stake in the transport sector are real, but no less real are the need for rest, for leisure, for respect of the biological rhythms of salaried workers.
SwedishVi skulle vilja att kommissionen undersöker denna aspekt och frågan om ledig tid för verksamhet i företagsråden, som varierar från medlemsstat till medlemsstat.
We would like to see the Commission look into that aspect, and into the question of time off for activities in the works councils, which varies from Member State to Member State.