Como se fala "lappverk" em inglês

SV

"lappverk" em inglês

SV lappverk
volume_up
{neutro}

lappverk (também: styckverk)
volume_up
patchwork {subst.}
Vi har dock ett lappverk av ofullständiga uppgifter om effekterna på miljön.
However, we have an incomplete patchwork of data on the environmental impact.
Det lappverk som vi för närvarande har är inte tillräckligt bra.
The patchwork that we have at the moment is not good enough.
Trots det är ledamöternas rättsliga status ett lappverk som håller på att falla samman på alla håll och kanter.
Nevertheless, the legal status of the Members is a patchwork that is falling apart on all sides.

Exemplos de uso para "lappverk" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishMen i stället för att ta ett helhetsgrepp har resultatet blivit ett lappverk.
However, rather than offering a coherent concept, it does so on a 'piecemeal' basis.
SwedishVi anser det vara ett sådant lappverk.
What emerged from that is not much of an improvement.
SwedishJag tycker dock att det är mödosamt att reglera ett sådant lappverk på europeisk nivå.
However, I think it would be a tedious business to make provision for such stopgap remedies at European level.
SwedishJag fruktar dock att denna lagstiftning bit för bit endast kommer att leda till att allt blir ett lappverk.
However, I fear that, bit by bit, this legislation will simply amount to patching things up.
SwedishNu räcker det med lappverk och ajourneringar.
Enough of patching up and " updating " processes.
SwedishNu räcker det med lappverk och ajourneringar.
Enough of patching up and "updating" processes.
SwedishMen denna hållning liknar ett lappverk.
However, this represents a piecemeal approach.
SwedishLagstiftningen är ett lappverk och oklar.
The regulation is piecemeal and unfocused.
SwedishOch just på dessa punkter blir detta betänkande också till ett ohederligt lappverk - det vill jag tydligt understryka.
And it is precisely on these points that this report is a dishonest and sorry effort and I make no bones about the fact.
SwedishKonstitutionen får inte bli ett lappverk.
SwedishMen den lever inte, den är ett lappverk.
SwedishDet som görs här är ett lappverk.
SwedishSystemet för detta är något av ett lappverk inom Europeiska unionen, och alla är överens om att det behövs en ny bestämmelse efter 20 år.
This was made possible for accidents in another country in the Fourth Directive and with the fifth this applies to all accidents.
SwedishAlla i parlamentet som redan har varit med om att förhandla om resolutioner av detta slag vet att de bara är ett lappverk av varje förhandlares bidrag.
I was opposed to this debate ending with a resolution, and I have to say that the poverty of our document confirms my fears.
SwedishSystemet för detta är något av ett lappverk inom Europeiska unionen, och alla är överens om att det behövs en ny bestämmelse efter 20 år.
There is a somewhat piecemeal system in the European Union in this area and everybody agrees that, after twenty years, a new provision is needed.
SwedishOrganisationen, som är ett lappverk av stater, försöker verkligen ständigt att slå i underläge för att skapa fred.
The United Nations was set up as a beacon of goodwill and hope, and of a desire to free the human race from a kind of tribal relationship of estrangement and exclusion.
SwedishOm vi vill få ett slut på att vi varje år har ett lappverk, måste vi faktiskt på allvar ta itu med reformen av de europeiska egna medlen.
If we want to stop patching things up every year, then we must turn our serious attention to the question of the reform of European own resources.
SwedishSå som sägs i det resolutionsförslag som Caroline Jackson har lagt fram, är den nuvarande lagstiftningen på detta område ett lappverk och saknar konsekvens.
As the motion for a resolution presented by Mrs Jackson states, current legislation in this field is fragmentary and inconsistent.
SwedishVi är oroade över det faktum att den lösning som föreslås kommer att vara en ett lappverk att visa upp för media och inte en verklig lösning på problemet.
We are concerned that the solution proposed is just a makeshift solution for the sake of the media and not a real solution to the problem.
SwedishDet kan också fastslås, att även Altener II kommer att förbli ett lappverk, så länge som den politiska viljan fattas, och att den saknas, är oomtvistligt!
It also has to be said that Altener II will also remain a patch-up if the political will is not there and that it is not there is indisputable.