Como se fala "kur" em inglês

SV

"kur" em inglês

volume_up
kur {gên. com.}

SV kur
volume_up
{gênero comum}

1. geral

volume_up
cure {subst.}
EU är dock inte en krycka eller kur för ekonomisk kris.
However, Europe is not a crutch or a cure for an economic crisis.
I grund och botten ger denna påstådda kur ingen bot, nej tvärtom.
In substance, this supposed remedy would not cure anything; in fact it would do quite the opposite.
Det är en tuff kur, men förhoppningsvis skall de nu nämnda lånen hjälpa till att lindra ekonomireformens negativa effekter på medborgarnas liv.
The cure will be hard to endure, but, hopefully, the loans now being spoken about will help to soften the negative effects of economic reform on the lives of the people.
kur (também: handhavande, bemötande)
volume_up
treatment {subst.}
Mascarpone skall en gång för alla inte vara en kur mot halsfluss.
Now, mascarpone is not even an effective treatment for sore throats.
Det är av stor vikt att patienten inser att en kur som en gång inletts också avslutas.
It is extremely important that patients realise that once a course of treatment has begun it must be finished.
Hur ofta hör man inte om det besväret att patienten med malaria har fått en resistent variant, eftersom han av okunskap avslutat sin kur för tidigt.
How often do you hear the complaint that a patient with malaria has contracted a resistant variant because he stopped his course of treatment too soon out of ignorance.
kur (também: fack, ruta, koffert, bås)
volume_up
box {subst.}

2. medicina

kur
volume_up
course {subst.}
Det är av stor vikt att patienten inser att en kur som en gång inletts också avslutas.
It is extremely important that patients realise that once a course of treatment has begun it must be finished.
Hur ofta hör man inte om det besväret att patienten med malaria har fått en resistent variant, eftersom han av okunskap avslutat sin kur för tidigt.
How often do you hear the complaint that a patient with malaria has contracted a resistant variant because he stopped his course of treatment too soon out of ignorance.
De övriga 90 procenten har tagit tjänstledigt på grund av familje- eller utbildningsmässiga skäl, eller deltar i kurser som ges utanför kommissionen.
The other 90 % are on personal leave because of family or educational obligations or they are undertaking external courses.

Sinônimos (sueco) para "kur":

kur

Exemplos de uso para "kur" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet är symtomatiskt att det bara är löntagarna som avkrävs uppoffringar i denna kur.
It is symptomatic that these prescriptions demand sacrifices from employees alone.
SwedishHär genomgår man faktiskt en kur av optimism som jag inte väntade mig.
I have therefore found a great deal of optimism here, which I was not expecting.
SwedishHur kan man tro att kommissionens förslag om en avreglering kommer att vara en effektiv kur för järnvägssektorn?
How can we possibly believe that the Commission's proposal to liberalise the market will provide an effective solution for the railway sector?
SwedishJag beklagar att vi på detta område bara har kommit så långt som att ge stöd i små doser, när det som behövs är en kraftigt verkande kur.
I regret that, in this area, we have only got as far as providing support in small doses, when what is required is a drastic remedy.
SwedishJag beklagar att vi på detta område bara har kommit så långt som att ge stöd i små doser, när det som behövs är en kraftigt verkande kur.
There is an urgent need to implement these measures because each day that goes by brings with it the destruction of thousands of jobs.