Como se fala "kupp" em inglês

SV

"kupp" em inglês

volume_up
kupp {gên. com.}

SV kupp
volume_up
{gênero comum}

kupp
volume_up
coup {subst.}
Utan folkomröstningar kommer det att bli en kupp - både i de små och i de stora länderna.
Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.
Tio dagar senare gjorde en skamlig kupp beklagligt nog slut på dessa ansträngningar.
Ten days later, an inglorious coup regrettably put an end to these efforts.
Det var helt uppenbart efter samtalen att en kupp var nära förestående.
It was quite clear after talks that a coup was imminent.
kupp (também: rån)
volume_up
heist {subst.}
Och det är där du skulle vara nu om det inte vore för Bellagio-kuppen.
And it's where you would be now if it weren't for the Bellagio heist.
kupp (também: besvär, jobb, arbete, anställning)
volume_up
job {subst.}
Så i motsats till vad ni kanske befarar handlar det här inte om någon kupp i sista minuten.
So, contrary to what you may fear, this is not just a last-minute put-up job.

Sinônimos (sueco) para "kupp":

kupp
Swedish

Exemplos de uso para "kupp" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishHerr Sarkozy, Graham Watson har rätt, ni har organiserat en institutionell kupp.
Mr Sarkozy, you have organised - Mr Watson is right - an institutional putsch.
SwedishJag anser, att vi inte kan tolerera, att militären behåller makten efter sin kupp.
I do not believe we can tolerate the continuation in power of the military junta.
SwedishDet kan vara en kupp av PPE-DE-gruppen för att vinna nästa omröstning, men någonting har gått fel.
It may be a plot by the PPE-DE Group to win the next vote, but something has gone wrong.
SwedishVi kan inte godta denna författningsvidriga, antidemokratiska kupp.
We cannot accept this unconstitutional, anti-democratic hold-up.
SwedishDenna fantastiska kupp om vilken ingen kan säga att den stämplats för rasistisk eller social diskriminering.
Nobody could say that this amazing World Cup was tainted by racial or social discrimination.
SwedishDärför utgör en europeisk ledamotsstadga en politisk kupp mot de rättsliga texter som ligger till grund för vår existens.
That is why the Statute for Members is a political strike against the legal texts on which Parliament is based.
SwedishDetta handlar alltså inte om någonting annat än en kupp för att bevara systemet med beroende av bankerna.
What we have here, in fact, is nothing more or less than a lightning attack designed to perpetuate the system of dependency on the banks.
SwedishAllt detta verkar ganska löjeväckande, för kommissionen gör om samma kupp som den gjorde beträffande vinet.
All this, ladies and gentlemen, seems to me quite trivial, because the Commission is dealing us the same blow as it did for wine.
SwedishJag tror faktiskt att ni har blivit - och jag kommer att använda brittiska ord här, "stitched up", utsatt för en listig kupp och inte bara av fransmännen.
I actually believe that you have been - and I will use British words here, "stitched up"; and "stitched up" not only by the French.
SwedishJag tror faktiskt att ni har blivit - och jag kommer att använda brittiska ord här, " stitched up ", utsatt för en listig kupp och inte bara av fransmännen.
I actually believe that you have been - and I will use British words here, " stitched up "; and " stitched up " not only by the French.
SwedishRobert Schuman sade en gång att Europa inte skapas genom en kupp, inte heller genom en helhetskonstruktion, utan hon skapas genom konkreta resultat.
Robert Schuman once said that Europe will not be made all at once, or according to a single plan. It will be built through concrete achievements.