Como se fala "kort" em inglês


Você queria dizer kört
SV

"kort" em inglês

SV kort
volume_up
{neutro}

1. esporte

kort
volume_up
cards {subst.}
Fysisk och teknisk säkerhet - passersystem, brandsäkerhet och LiU-kort.
Physical and technological security; access control, fire safety and LiU cards.
Och det är mycket lättare att memorera kort i mönster och inte koncentrera sig.
And it's much easier to memorize cards in a pattern way, and not concentrate.
Det andra svaret: det verkar som om vi inför framtiden har alla kort på hand.
My second answer is that it seems, for now, that we are holding all the cards.

2. Outros

kort (também: lista, meddelande, program, spelkort)
volume_up
card {subst.}
Men lagt kort ligger, och det är dags för kommissionen att hantera detta kort.
But the card has been played, and now it is up to the Commission to make a move.
När jag delar ut ett kort på bordet... Kolla, det är inte ett kort.
When I put one card at a table -- look, it's not one card.
I Portugal måste ett id-kort, pass eller medborgarens id-kortnummer uppvisas.
In Portugal, an identity card, passport or citizen's card number will need to be included.
kort (também: vy, åsikt, synpunkt, uppfattning)
volume_up
view {subst.}
Det är en mycket kort beskrivning, i beaktande av tiden för den stora huvudriktningen för detta.
That is a very brief description, in view of the time, of the broad thrust.
Jag stöder denna åsikt och jag tror att detta kommer att ske inom kort.
I subscribe to that view and I think that that is set to happen shortly.
Med tanke på de svar som redan har getts ska jag fatta mig kort.
Madam President, I will be brief in view of the responses that have already been made.
kort (também: målning, beskrivning, bild, tavla)
volume_up
picture {subst.}
That was the picture shortly after the achievement of majority rule.
Hon sa inte ett ord, tog bara ett kort och försvann.
She didn't say a word, just took my picture and disappeared.
Och under tiden så kan jag...... ta kort på dig.
Meanwhile, why don't I take your picture?
kort (também: bild, fotografi, foto)
volume_up
photo {subst.}
Kortet på dig fick mig att le för första gången på 15 månader.
" And your photo made me smile for the first time in 15 months. "
I got the photo of the wetlands right here!
Mr Seppänen regularly takes photos of this side of the Chamber.

Sinônimos (sueco) para "kort":

kort

Exemplos de uso para "kort" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishVi hade mycket kort tid på oss att utarbeta betänkandet och hålla överläggningar.
We had a very tight deadline for producing the report and holding consultations.
SwedishDet finns en del oro vad gäller innehållet och jag skall tala om det inom kort.
There are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
SwedishHur betydelsefull den totala branschen är kan helt kort belysas med några siffror.
I will quote some figures to illustrate the importance of the sector as a whole.
SwedishLåt mig avslutningsvis helt kort också gå in på betänkandet om Peace-programmet.
Finally, permit me just to say a few words about the report on the PEACE programme.
SwedishInom kort kommer den nya europeiska valutan, euron, att införas.
Mr President, soon the new single European currency, the euro, will be introduced.
SwedishVi har inte tid att gå igenom alla detaljer, men kort sagt, detta fungerar också.
We don't have time to go into all of those details, but basically, that works too.
Swedish Om så är fallet, kommer kommissionen inom kort att utarbeta förslag i detta syfte?
 If so, will the Commission submit proposals concerning it in the near future?
SwedishHur som helst ser jag fram emot den vitbok som skall komma inom kort i februari.
I also look forward to the White Paper which will be available in February.
SwedishKort sagt, Bryssel ligger tills vidare utanför Ankaras militärpolitiska synfält.
In summary, Brussels is outside Ankara's military-political range for the time being.
SwedishKlimatförändringarna på Balikonferensen var kort sagt bara fönsterskyltning.
In a nutshell, climate change at the Bali conference was mere window-dressing.
SwedishJag hoppas att detta inte sker och att vi kommer att få en effektiv politik inom kort.
I hope that that does not happen and that we will have an effective policy soon.
SwedishJag vill bara helt kort nämna två punkter.
rapporteur. - (ES) Madam President, I would like to make two very rapid points.
SwedishDet gläder mig att Polens president Lech Kaczyński kommer att skriva under inom kort.
I am pleased to see that President Kaczyński of Poland will be signing very soon.
SwedishVårt andra bekymmer, som jag helt kort skall ta upp, är gemenskapens budget.
The second concern - which will take just a few moments - is the Community budget.
SwedishLåt mig som avslutning helt kort gratulera föredraganden till ett gott arbete.
To round off quickly, I congratulate the rapporteur on the work he has done.
SwedishDetta kommer inom kort att utökas till att omfatta barn i kandidatländernas skolor.
This will soon be extended to children in schools in the candidate countries.
SwedishLåt mig bara ge en kort kommentar till frågan om den dubbla rättsliga grunden.
This issue of consistency with existing legislation also arises in other amendments.
SwedishFör de genomsnittliga medborgarna är EU kort sagt en gåta inlindad i ett mysterium.
In a word, for the average citizen, the EU remains a riddle wrapped up in an enigma.
SwedishI mina kontakter med parlamentet försöker jag alltid spela med mycket öppna kort.
In my dealings with Parliament I always try to play with a very open hand.
SwedishNi har endast kort tid på er för resten av det arbete som ni har åtagit er.
If we cannot sell it, it was not worth a single glass of Justus Lipsius champagne.