Como se fala "kopia" em inglês

SV

"kopia" em inglês

volume_up
kopia {gên. com.}

SV kopia
volume_up
{gênero comum}

1. geral

kopia (também: avskrift, nummer, exemplar, avbild)
volume_up
copy {subst.}
Innan Netscape visar diskussionsgrupperna sparasen kopia av diskussionsgruppslistan.
Before viewing all newsgroups, Netscape savesa copy of the newsgroup list.
En kopia av varje sådan överenskommelse skall föreläggas kommissionen.
A copy of any such arrangements shall be submitted to the Commission.
I går såg jag till att en fullständig kopia av betänkandet delades ut till er.
Yesterday, I also arranged for the full copy of the report to be issued to you.
kopia (também: dubblett, dubbelexemplar)
volume_up
duplicate {subst.}
Men jag vill inte ha en kopia, även om jag inte kan avgöra skillnaden.
But I don't want a duplicate, even if I can't tell the difference.
En exakt kopia av det ursprungliga viruset.
An exact duplicate of the original virus.
Dokumentet är dessutom en kopia av WHO:s snarlika plan.
The document also duplicates the World Health Organisation's similar plan.
kopia
volume_up
replica {subst.}
Och inspelningsplatsen var baserad på en exakt kopia av skisserna av fartyget.
And the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship.
Den längst till vänster är skräphögen -- en kopia jag köpte på eBay.
On the far left is a piece of crap -- a replica I bought on eBay.
Här är en kopia av ett sådant sigill.
Here's a replica of one such seal.
kopia
volume_up
Cc {subst.} [abr.]
kopia (também: genomslag)
Det är nästan en kopia av förfarandet med budgetåret 2000.
This is almost a carbon copy of the procedure for the 2000 budget.
Vi är inte en kopia av Förenta staterna.
We are not a carbon copy of America.
Show the Carbon-Copy field
volume_up
double {subst.}
kopia (também: falsk, oäkta, imitation, härmning)
volume_up
imitation {subst.}
ECB får inte bli en blek kopia av amerikanska FED.
The ECB must not become a poor imitation of the United States FED.
Vi känner alla till falska, billiga Rolex-klockor, Lacoste-skjortor, billiga kopior av Levi Strauss-jeans, Louis Vuitton-väskor, och en mängd andra produkter förutom dessa.
We are all familiar with fake, cheap Rolex watches, Lacoste shirts, with the cheap imitation Levi Strauss jeans, Louis Vuitton bags, and many other products besides.
kopia (também: billig kopia)
volume_up
knock-off {subst.} [Ing. Amer.]
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
kopia (também: wannabe)
volume_up
wannabe {subst.}

2. religião: "i Biblen"

kopia
volume_up
image {subst.} (in the bible)
Det är alltid bara en lokal kopia som redigeras i dokumentet, även om du har infogat en bild som länk.
Only a local copy is edited in the document, even if you have inserted an image as a link.
Spara kopior av bilderna på samma plats som sidan.
Save copies of images to the page's location.

Sinônimos (sueco) para "kopia":

kopia

Exemplos de uso para "kopia" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishSå nu hade jag all topologi jag behövde för att göra en kopia av Malteserfalken.
So now, I had all the topology I needed to replicate the Maltese Falcon.
SwedishVisst skulle väl också en kopia av Europasset av hög kvalitet kunna fylla samma ändamål.
Surely, even an advance photocopy of the Europass would serve the same purpose.
SwedishDenna kopia av en sammanträdeskalender skulle kunna stämma in på många länder.
This ready-made mould for meetings could be used for our relations with any other country.
SwedishMedan jag arbetade mig igenom detta, lyckades jag uppnå en väldigt hyfsad kopia av Malteserfalken.
As I moved through, I achieved a very reasonable facsimile of the Maltese Falcon.
SwedishJag tackar honom också för att han gav mig en kopia av sitt svar till Dalia Itzik.
I also thank him for copying his reply to Ms Itzik to me.
SwedishDetta program var mycket oroande och jag kommer att skicka en kopia av det till era tjänsteenheter.
This was a most disturbing report and I will send it to your services.
SwedishDokumentet är dessutom en kopia av WHO:s snarlika plan.
The document also duplicates the World Health Organisation's similar plan.
SwedishExempel är faktura på flygbiljetter eller kopia på tågbiljetter.
Examples include air ticket invoices or copies of train tickets.
SwedishJag gratulerar föredraganden och kommer att ge den skotska regeringen en kopia av betänkandet.
I would stress the importance of such ambition from the European level for the European film industry.
SwedishSkulle rådet vilja ta emot en kopia av denna rapport och studera slutsatserna i den?
It is made chillingly clear how dangerous this is and obviously the transportation of nuclear fuel is equally dangerous.
SwedishKommissionen skulle enbart få en kopia av varje sådan överföring, om den begärde det.
Since, however, the Community is funding the exercise, it was felt appropriate for it to see a direct return on its investment.
SwedishFör att få din video-kopia av interiören.
To get your video blueprint of the interior.
SwedishOfta är allt du behöver göra att skicka ett e-postmeddelande och bifoga en kopia av ett inskannat pass för att bilda ett bolag.
Often, all you have to do is send an email and attach a photocopy of a scanned passport in order to set up a company.
SwedishJag har sänt en kopia på skrivelsen till ett antal ledamöter, och jag kommer att se till att en kopia sänds till er.
But as an aside, and in answer to Mr Goodwill, I should point out that I have written to Dr. Jackson on this particular subject.
SwedishDet är inte ens en bra kopia.
I can tell fake, this ain't even good fake.
SwedishFör det tredje, kan ni få fram en skriftlig kopia av er ståndpunkt till vårt möte i morgon, så att Colom i Naval kan sammanställa förslag?
Thirdly, can you produce in writing your position for our meeting tomorrow so that Mr Colom i Naval can make proposals?
SwedishNär nu dessa länder befinner sig i kris skall man väl ändå inte sälja oss en politik som är en kopia av den sydkoreanska.
Hence, at a time when those countries are in the throes of crisis, nobody is going to try and sell us a policy based on the South Korean model.
SwedishOrdförandeskapet har vidarebefordrat det svaret till EU: s partner, och jag har i dag lämnat en kopia till talman Josep Borrell Fontelles.
These reports prompted discussion amongst European Union Foreign Ministers at the General Affairs Council meeting on 21 November.
SwedishDet var inte dåligt, men inte verkligt kreativt - enda jag fick fram var en kopia av verkligheten Antagligen har jag kopierat det här ur en bok.
And it wasn't bad, but it wasn't really creative. ~~~ Because all I could really do was represent in a very one-on-one way.
SwedishDet som behövs är inte en kopia av det sätt på vilket vi hittills tagit in länderna i Central- och Östeuropa i Europeiska unionen.
What we need is not a repeat of the way in which we have so far drawn the countries of Central and Eastern Europe into the European Union.