Como se fala "konkurrens" em inglês

SV

"konkurrens" em inglês

volume_up
konkurrens {gên. com.}

SV konkurrens
volume_up
{gênero comum}

1. geral

konkurrens (também: tävling, förehavande, match, tävlan)
Herr föredragande, det finns konkurrens och konkurrens.
The rapporteur should recognize that there is competition and competition.
Vi motsätter oss inte konkurrens, utan en ensidig inställning till konkurrens.
We are not against competition but against a one-sided approach to competition.
Konkurrens är konkurrens bara om man konkurrerar på lika villkor.
Competition is only competition if one competes on an equal footing.

2. negócios

konkurrens
Herr föredragande, det finns konkurrens och konkurrens.
The rapporteur should recognize that there is competition and competition.
Vi motsätter oss inte konkurrens, utan en ensidig inställning till konkurrens.
We are not against competition but against a one-sided approach to competition.
Konkurrens är konkurrens bara om man konkurrerar på lika villkor.
Competition is only competition if one competes on an equal footing.

Sinônimos (sueco) para "konkurrens":

konkurrens

Exemplos de uso para "konkurrens" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet var principen om större konkurrens för mjölk som drev oss in i BSEkrisen...
It was the principle of competitiveness in the milk sector which led us to BSE...
SwedishDet kommer att finnas en fascinerande konkurrens, en konkurrens om köparnas gunst.
A fascinating contest will develop: a race for the patronage of consumers.
SwedishStändig konkurrens inom branschen har lett till ett större utbud och billigare flyg.
Constant competitiveness in the industry has led to a wider choice and cheaper flights.
SwedishDen visar att man kan koppla samman ekonomisk konkurrens med social sammanhållning.
It demonstrates that economic competitiveness and social cohesion are not mutually exclusive.
SwedishFör de 80 procent av marknaden där det råder fri konkurrens har priset sjunkit.
However, for the 80 per cent of services where there is a competitive market, prices have fallen.
SwedishDet finns konkurrens på pipelineområdet – det fanns det redan på monopolens tid.
It is important to have reliable rules for access to networks.
SwedishDessa länder utmärks av en hög konkurrens och en snabb ekonomisk tillväxt.
The countries in question are characterised by high competitiveness and fast economic growth.
SwedishDetta har inte med konkurrens om tjänster till medborgarna att göra!
This has nothing to do with competing for services to the general public.
SwedishTillträdet måste baseras på WTO-reglerna, rättvis konkurrens och en rimlig intressebalans.
The 'round' situation, sadly, does not match those expectations today.
SwedishDet är en budget som måste tillhandahålla konkurrens och sysselsättning för våra unga medborgare.
It is a budget that must provide for competitiveness and jobs for our young people.
SwedishHär flaggas för konkurrens och de fyra friheterna som betjänar storföretagen.
The Miller report welcomes the Commission’ s proposals for the privatisation of public utilities.
SwedishAllt sker i själva verket mycket snabbare och under mycket större konkurrens på marknaden.
In fact, everything is moving much more quickly and much more competitively on the market.
SwedishVi inser inte riktigt inom EU vilken konkurrens och vilken ekonomisk utmaning vi står inför i dag.
We do not quite realise in Europe the competitive economic challenge we face today.
SwedishValdeltagandet, över 50 procent, står sig bra i konkurrens med andra val i världen.
The turnout, greater than 50%, compares favourably with other electoral contests around the world.
SwedishFör varje område där vi motverkar konkurrens blir resultatet sämre konkurrenskraft.
We also have to ask ourselves why, and what decisions we must take to change this state of affairs.
SwedishVi måste få ett stopp på omflyttningar och konkurrens mellan EU:s medlemsstater.
My group has tabled amendments on all of these points.
SwedishHur man skall kunna betrakta detta som ett underverk som exempel på fri konkurrens förstår jag inte.
How anyone can consider that a prime example of free trade, I fail to see.
SwedishDärför är det viktigt att Europeiska unionens ekonomiska politik främjar fri konkurrens.
We believe Poland’ s sovereignty will be better secured within the European Union than outside it.
SwedishDet handlar om en allmän kultur, som går utöver frågan om illojal konkurrens.
The hearing will offer the possibility for serious discussions of several matters raised in the report.
SwedishEU måste stärka sin konkurrenskraft i en hårdnande global konkurrens.
Europe needs to increase its competitiveness in an ever-growing global competitive environment.