Como se fala "knapp" em inglês


Você queria dizer knäpp, knäppa
SV

"knapp" em inglês

volume_up
knapp {gên. com.}

SV knapp
volume_up
{gênero comum}

1. geral

knapp (também: buckla, knopp)
volume_up
boss {subst.}
knapp (também: kula, handtag, vred, knopp)
volume_up
knob {subst.}
knapp (também: stolpe, avelsdjur, hingst, avelstjur)
volume_up
stud {subst.}

2. moda e roupas

knapp
volume_up
button {subst.}
Vi kan inte bara trycka på en knapp någonstans i systemet och medlen kommer fram.
We cannot just push a button somewhere in our system and the funds appear.
Med ett tryck på en knapp kan du framställa en exakt klon av original-CD: n.
At the press of a button you can produce an exact clone of the original CD.
Denna knapp är endast tillgänglig fr o m det andra redigeringssteget.
You can select this button after completing the second editing step or more.

Sinônimos (sueco) para "knapp":

knapp

Exemplos de uso para "knapp" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet står klart att finansieringen för högre utbildning är för knapp här i Europa.
It is a fact that, in Europe, we have too little funding for higher education.
SwedishI forskningsutskottet avslogs våra förslag i den riktningen med knapp majoritet.
Our proposals for this were rejected in the Research Committee by a slight majority.
SwedishJag beklagar dock att detta förslag antogs med knapp majoritet - 313 mot 229.
However, I regret the fact that this measure was adopted by a slim majority - 313 to 229.
SwedishTillsammans med Aristide Briand och Gustav Stresemann missade han målet med knapp marginal.
He and Aristide Briand and Gustav Stresemann only just missed achieving their aim.
SwedishUnder detta forum betraktas vatten som en ekonomisk tillgång, en knapp tillgång.
At this event, water will be treated as a rare economic commodity.
SwedishEn knapp högermajoritet lyckades stryka samtliga hänvisningar till att marknaden har brister.
A slim right-wing majority succeeded in removing any reference to market failures.
SwedishDe behöver inte trycka på någon knapp för nedlagda röster eller göra något annat.
They do not have to press any buttons to abstain or anything else.
SwedishMina viktigaste förslag förlorade med knapp marginal i omröstningen i utskottet.
My main proposals were narrowly defeated in the committee vote.
SwedishUtskottet röstade emellertid emot detta förslag med en knapp majoritet.
By a small majority the committee voted against this proposal, however.
SwedishNu befinner vi oss i ett läge där tiden för att finna en förhandlingslösning blir alltmer knapp.
In the present situation, the time for finding negotiated solutions is running out.
SwedishVårt utskott har valt, om än med knapp marginal, en lägre källskattesats på 15 procent.
Our committee has opted, albeit narrowly, for a lower rate of 15 %.
SwedishJag kan givetvis inte besvara alla frågor eftersom tiden är knapp.
Obviously I cannot answer all of the questions, Mr President, because time is pressing.
SwedishNär filen har hämtats öppnar du den genom att klicka på dess knapp.
All the files you've ever downloaded are listed on the Downloads page.
SwedishI dag bär medlemmarna i min grupp en knapp som uttrycker vår sympati för ett värdenas Europa.
Today the members of my Group are wearing a badge which says 'Yes to the Europe of values'.
SwedishVi kan inte låta debatten fortsätta, eftersom tiden är knapp.
We cannot allow the debate to continue because we are running out of time.
SwedishJag beklagar att förlikningsresultatet avslogs av en knapp majoritet.
I regret that conciliation has been rejected by a slim majority.
SwedishDe har genomgått en jordbävning med anledning av galna ko-sjukan och de hade med knapp nöd återhämtat sig.
Mad cow disease dealt them a terrible blow and they barely recovered from it.
SwedishAtt tro att det bara vore att trycka på en knapp och så förändras allt är en illusion.
And to pretend that all we need to do is press a switch to make everything better is simply an illusion.
SwedishMen det finns mycket kvar att göra... och tiden börjar bli knapp...
But there is a great deal yet to be done and time is moving on.
SwedishNi måste förstå att debatten har varit mycket lång och tiden är knapp.
I would ask Members to appreciate the fact that this debate has been very long, and time is pressing.