Como se fala "hårfin" em inglês

SV

"hårfin" em inglês

SV hårfin
volume_up
{adjetivo}

hårfin (também: hår-)
hårfin
volume_up
minute {adj.}
hårfin (também: vaken, raffinerad, skarpsinnig, underfundig)
volume_up
subtle {adj.}
Och den här skillnaden i fokus mellan oss själva och andra kan vara väldigt hårfin.
And this difference between the self and the other focus can be very subtle.
Det verkar ha skett en mycket hårfin förändring - ett motsug - i vårt sätt att tänka i fråga om säkerhet: säkerhet när det gäller energiförsörjning och egna resurser.
There seems to have been a very subtle shift - an undertow - in our thinking, towards security: security of energy supply and security to use resources.
hårfin (também: obetydlig, späd, lätt, lindrig)
volume_up
slight {adj.}

Exemplos de uso para "hårfin" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishGränsen mellan det acceptabla och det oacceptabla kan inte vara så hårfin.
The line between the acceptable and the unacceptable cannot be so thin.
SwedishDet kan vara en hårfin gräns mellan öppenhet och kränkning av privatlivet.
Mr President, it can be a fine line between transparency and infringement of privacy.
SwedishDet är inte nödvändigtvis protektionism, men gränsen är ibland hårfin.
That is not necessarily protectionism, but at times, they are only a hair's breadth away.
SwedishSkillnaden mellan information och reklam är dessutom hårfin.
Moreover, there is a very fine line between information and advertising.
SwedishDen befinner sig i ett område där balansen är hårfin mellan vanligt företagande och skapande av kulturprodukter.
They lie in a very delicate area between mainstream business and the creation of cultural products.
SwedishSom ni återigen har konstaterat här i kammaren är skillnaden på samma sätt hårfin mellan tuff och otillbörlig konkurrens.
Just as there is a fine distinction, as you have said once again here, between tough competition and unfair competition.
SwedishDet finns en hårfin skillnad.
Children are born to mothers, not fathers.
SwedishSom ni återigen har konstaterat här i kammaren är skillnaden på samma sätt hårfin mellan tuff och otillbörlig konkurrens.
It is not a case of affirming or refusing globalisation or the market, and its analysis is measured, in theoretical terms, and also realistic.
SwedishGenom att ingå denna koalition har Robert Fico lämnat fältet öppet för sådana attacker, och skillnaden mellan ord och handling är hårfin.
By agreeing to this coalition, Mr Fico has left the door open to such outbursts, and there is a fine line between words and actions.
SwedishGenom att ingå denna koalition har Robert Fico lämnat fältet öppet för sådana attacker, och skillnaden mellan ord och handling är hårfin.
By agreeing to this coalition, Mr Fico has left the door open to such outbursts, and there is a fine line between words and actions.
SwedishDet finns en del problem kring sanktionerna och jag måste säga att den lösning som rådet har kommit fram till innebär en hårfin balansgång som är mycket svår att rucka på.
We have some problems where the sanctions are concerned, and I must say that the Council's solution is an extremely fine balance that it is very difficult not to upset.
SwedishDet finns en del problem kring sanktionerna och jag måste säga att den lösning som rådet har kommit fram till innebär en hårfin balansgång som är mycket svår att rucka på.
We have some problems where the sanctions are concerned, and I must say that the Council' s solution is an extremely fine balance that it is very difficult not to upset.