Como se fala "gnissel" em inglês

SV

"gnissel" em inglês

EN

SV gnissel
volume_up
{neutro}

volume_up
creak {subst.}
gnissel (também: burk, stöt, kruka, skrammel)
volume_up
jar {subst.}

Exemplos de uso para "gnissel" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishGnissel och skrammel (G&S) är en grupp av interiörljud som dramatiskt sänker kvalitetsintrycket hos en bil.
Squeak and rattle (S&R) is a group of interior noise that reduces the sense of quality dramatically.
SwedishEn inte särskilt stor vulkan får ett utbrott på Island, och flygtrafiken i många delar av Europa stannar med ett gnissel i flera dagar.
A not particularly large volcano erupts in Iceland and air traffic in many parts of Europe grinds to a halt for several days.
SwedishDen framtagna Frekvenssvepbanan utsätter bilen för ett specificerat frekvenssvep och förbättrar arbetet med att detektera och åtgärda gnissel och skrammel.
The developed FSTT excites the vehicle with a specified frequency sweep and improves the precision when detecting and solving S&R issues.