Como se fala "fordons-" em inglês

SV

"fordons-" em inglês

SV fordons-
volume_up
{adjetivo}

fordons-
Men på tal om fordons-sex, kan du kan förklara hur den här K-mart hårförlängningen hamnade i baksätet på din bil.
But speaking of vehicular sex, perhaps you can explain how this Kmart hair extension got into the backseat of your car.

Exemplos de uso para "fordons-" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishJag vill än en gång upprepa att fordons- och oljeprogrammet utgjorde genombrottet.
I would like to say once again that the Auto-Oil programme was the breakthrough.
SwedishDärför kan man välkomna ansatsen med det föreliggande fordons- och oljeprogrammet.
That is why I welcome the approach adopted in the Auto-Oil programme before us today.
SwedishNär det gäller luftkvaliteten för nyare fordons utsläpp är man nästan framme vid målet.
As regards air quality and emissions from new vehicles, most of our work is done.
SwedishTre, som direkt behandlar fordons- och oljeprogrammet, och ett, som kompletterar detta.
Three, concerned directly with the Auto/Oil Programme, and one to supplement them.
SwedishTre, som direkt behandlar fordons- och oljeprogrammet, och ett, som kompletterar detta.
Three, concerned directly with the Auto/ Oil Programme, and one to supplement them.
SwedishDenna teknik kan gynna bland annat fordons- och luftfartsindustrierna.
Amongst others, the automotive and aviation industries could benefit.
SwedishDetta fordons- och oljeprogram närmar sig sin fullbordan.
Mr President, this Auto-Oil Programme is nearing its completion.
SwedishFordons- och oljeprogrammet fastställer ett mål för luftkvaliteten till år 2010.
Auto/ Oil establishes a target for air quality in 2010.
SwedishFordons- och oljeprogrammet fastställer ett mål för luftkvaliteten till år 2010.
Auto/Oil establishes a target for air quality in 2010.
SwedishVi har fortfarande tid att ta upp erfarenheterna från fordons- och oljeprogrammet II.
That means that we - or industry - have another five years.
SwedishDet enda fysiska samband som finns är mellan ett fordons vikt och dess koldioxidutsläpp.
The only physical correlation that exists is between the weight of a vehicle and its CO2 emissions.
SwedishJag anser främst att man kan beteckna denna fordons- och oljestudie som en mer politisk än teknisk studie.
I think Auto/Oil can be described as more of a political study than a technical one.
SwedishDet handlar nu om att vi borde ta på allvar det som beslutats i fordons- och oljeprogrammet.
What we need to do now is to think seriously about the decisions reached in the Auto-Oil programme.
SwedishJag anser främst att man kan beteckna denna fordons- och oljestudie som en mer politisk än teknisk studie.
I think Auto/ Oil can be described as more of a political study than a technical one.
SwedishEgentligen trodde jag, att detta utgjorde en klassisk ingrediens i fordons- och oljeprogrammet.
Because I was actually under the impression that this was a classic part of the auto-oil programme.
SwedishDet är inte heller hederligt om man i samband med fordons- och oljeprogrammet hotar med att stänga raffinaderier.
It is not fair to threaten refinery closures because of the Auto-Oil programme.
SwedishMot bakgrund av detta är fordons- och oljeprogrammet välkommet.
Against this background the Auto-Oil programme is most welcome.
SwedishUnder alla omständigheter har kommissionen beslutat sig för att genomföra ett fordons- och oljeprogram II.
Under all circumstances the Commission has resolved to carry out an Auto/Oil Programme II.
SwedishUnder alla omständigheter har kommissionen beslutat sig för att genomföra ett fordons- och oljeprogram II.
Under all circumstances the Commission has resolved to carry out an Auto/ Oil Programme II.
SwedishFör fem år sedan behövde ni tre behandlingar för att uppnå ett välgrundat resultat i fordons- och oljeprogrammet.
Five years ago, you needed three readings to achieve a sound result in the car oil programme.