Como se fala "församling" em inglês

SV

"församling" em inglês

volume_up
församling {gên. com.}

SV församling
volume_up
{gênero comum}

1. geral

församling (também: möte, sällskap, samling, montering)
volume_up
assembly {subst.}
Nästa gemensamma parlamentariska församling ser också ut att bli intressant.
The next Joint Parliamentary Assembly also promises to be interesting.
I meddelandet hänvisas till en interparlamentarisk församling.
The communication refers to an Interparliamentary Assembly.
Nordirlands församling har ansvaret för att administrera medlen.
The Northern Ireland Assembly has the responsibility of administering the funds.
församling (também: socken, kommundel)
volume_up
parish {subst.}
Den 1 januari 2008 tog över 3 000 personer sin tillflykt till Langas församling.
On 1 January 2008 more than 3 000 people were taking refuge in the parish of Langas.
Fader Saji från min by har bett vår församling att be för offren men vi kan göra mer än så.
Father Saji from my village has asked our parish to pray for the victims, but we can do more than that.
Jag uppmärmsammade det för att..... han bor i min församling
Caught my attention because... he lives in my parish.
församling (também: bot, botemedel, kur, vulkanisering)
volume_up
cure {subst.}
församling (também: flock, skock)
volume_up
flock {subst.}
församling (também: distrikt, kåkstad)
volume_up
township {subst.}
församling (também: montering, hopsättning, sällskap)
volume_up
assy {subst.} [abr.] (assembly)

2. religião

församling (também: bönemöte, konventikel)
volume_up
meeting {subst.}
Det håller sig alltid undan Europaparlamentet genom att framställa sig själv som medlemsstaternas församling.
It is constantly distancing itself from the European Parliament by presenting itself as a meeting of the Member States.
Det skulle vara första gången - jag är sedan flera år tillbaka ledamot av församlingen - som detta händer.
This would be the first time that this has happened, and I have been attending ACP meetings for years.
Detta blev mycket tydligt vid det senaste mötet i den gemensamma parlamentariska församlingen AVS / EU i Bryssel i oktober.
This was blatantly obvious at the last meeting of the ACP/ EU joint parliamentary assembly in Brussels in October.
församling
Parlamentet krävde en ökning med 6 procent, vilket var löjeväckande och visade att denna församling hade förlorat greppet.
The Parliament demanded an increase of 6%, which was ludicrous and showed that this congregation was out of touch.

3. história

församling
volume_up
diet {subst.}
Det innebär att man för in det värsta från fotbollsarenorna i Europas högsta församling och påminner om hur kommunisterna agerade i den ryska duman och nationalsocialisterna i tyska Reichstag.
It brings the worst of the football stadium into Europe's highest Chamber and recalls the actions of the Communists in the Russian Diet and the National Socialists in the German Reichstag.

Sinônimos (sueco) para "församling":

församling

Exemplos de uso para "församling" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishFader Forde stannar där han är, eftersom han försöker att skydda sin församling.
Father Forde is staying where he is because he is trying to protect his community.
SwedishVi är det enda exemplet på en direktvald övernationell lagstiftande församling.
We are the only supranational directly elected legislative house in existence.
SwedishDet skulle glädja mig om någon annan än jag skulle säga det i denna församling.
I would be glad if someone other than myself were to say this in this House.
SwedishKathy Sinnott sa att även den mest välordnade församling ibland behöver storstädas.
Mrs Sinnott said that even the tidiest house sometimes needed to be spring cleaned.
SwedishMen det här är en politisk församling, och vi alla arbetar politiskt så väl vi kan.
But this is a political House, and we all do serious politics as best we can.
SwedishMeddelandet kommer självklart att ta hänsyn till synpunkterna från denna församling.
That communication will, of course, take account of the opinion of this House.
SwedishJag kan tänka mig att detta avsevärt förenklar arbetet också i er församling.
That would no doubt also considerably facilitate your work in the House.
SwedishVi är både en lagstiftande församling och en budgetmyndighet, jämbördig med rådet.
We are both a legislative and a budgetary authority, on an equal footing with the Council.
SwedishBetänkandet är kanske ett av det viktigaste för denna lagstiftande församling.
This report is perhaps one of the most important of this legislature.
SwedishTill bevis anför jag de uttalanden som ägde rum för några månader sedan i denna församling.
There is ample proof of this in the statements made in this House a few months ago.
SwedishMin slutsats är att 2006 var ett bra år för vår gemensamma parlamentariska församling.
To sum up then, my conclusion is that 2006 was a good year for our JPA.
SwedishDet skall inte hända igen, jag vill verkligen inte visa bristande respekt för denna församling.
I will not do it again. I certainly do not want to show disrespect to the House.
SwedishUnder sina femtio år har denna församling fått många befogenheter och en avsevärd makt.
In its 50 years this House has gained many competences and a considerable amount of power.
SwedishDock frågan har kommit bort under arbetsprocessen i denna församling.
However, the question disappeared without trace in the course of this House's business.
SwedishHittills har bara en lagstiftande församling, rådet, haft den möjligheten.
Up to now, only one legislature, the Council, had this opportunity.
SwedishDock frågan har kommit bort under arbetsprocessen i denna församling.
However, the question disappeared without trace in the course of this House' s business.
SwedishTack vare det arbete som genomförts i denna församling har tre texter antagits.
Thanks to Parliament's efforts, three texts have been adopted.
SwedishHär i denna församling finns det en övervägande och överväldigande majoritet.
There is a predominant and overwhelming majority in this House.
SwedishJag hoppas att vår församling skall bekräfta denna modiga förändring.
I should like to see this House confirming this bold change of course.
SwedishFör detta behövs inget tillstånd, varken av denna församling eller av ordförandekonferensen.
He does not need authorization from this Parliament or from the Conference of Presidents.