Como se fala "förolämpning" em inglês

SV

"förolämpning" em inglês

SV

förolämpning {gênero comum}

volume_up
1. geral
förolämpning (também: skymf, kränkning)
Den är en förolämpning mot rättsstaten, och den ligger inte i allmänhetens intresse.
Such powers are an insult to the rule of law and not in the public interest.
Jag anser att det är ovärdigt parlamentet och en förolämpning mot kommissionen.
I consider this unworthy of a parliament and an insult to the Commission.
Det är en förolämpning mot alla offer för den brottsliga kommunistiska ideologin.
It is an insult to all victims of the criminal Communist ideology.
förolämpning (também: skymf, kränkning)
Denna politik är en förolämpning mot mänskligheten och måste därför förkastas utan vidare.
This policy is an affront to humanity and must therefore be rejected outright.
Skulle jag, som betraktat omgivningen som en personlig förolämpning -
Am I, who alwa ys perceived my surroundings as a personal affront -
Dessa fattiga människors misär är en förolämpning för det välbärgade Europa och därför skickar vi tillbaka dem.
The misery of these poorest people is an affront to affluent Europe, and so we return them.
Detta är en förolämpning mot Europas skattebetalare.
That is an offence against Europe’s taxpayers.
Jag ber om ursäkt, herr Pasty, om ni tog min kommentar som en förolämpning.
I am sorry, Mr Pasty, if my remarks caused offence.
I normala fall är en förolämpning i värsta fall en civilrättslig fråga, och följs av böter eller ett åtal för ärekränkning.
Normally, an insult at worst is a civil offence and results in a fine or a defamation suit.
förolämpning (também: skymf, kränkning)
förolämpning (também: skymf, ärekränkning)
Sådana kommentarer utgör en förolämpning mot vår intelligens, och borde följas upp av åtal för smutskastning.
Statements such as these are an insult to our intelligence, but should also be followed up by libel proceedings.
förolämpning (também: skymf, nonchalans)
This is clearly a slight.
Jag måste bestrida den förolämpning som Kinga Gál gav socialdemokraterna när hon sade att de har underminerat de mänskliga rättigheterna.
Mr President, I must refute the slight that was made by Ms Gál against Socialists, saying that they have been undermining human rights.
förolämpning (também: kränkning)
2. figurativo
förolämpning (também: slag, kritik, örfil, smäll)
Detta är en förolämpning mot de europeiska institutionerna, och därför kan det inte bli någon välvillig inställning till Turkiet.
That is a slap in the face for Europe's bodies and of course makes it impossible to see Turkey in a good light.

Sinônimos (sueco) para "förolämpning":

förolämpning

Exemplos de uso para "förolämpning" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet är ingen förolämpning mot ryssarna att säga att vi iakttar vad som händer.
It is not insulting the Russians to say that we are watching what is happening.
SwedishDetta är fullständigt absurt och för övrigt en förolämpning mot de övriga 23.
This is completely ridiculous and, for the rest, offensive to the other twenty-three.
SwedishVi ser det som en förolämpning när man leker semantiska lekar om definitionen av detta ord.
It is insulting for us to play semantic games about the definition of this word.
SwedishHans ställningstagande är en enda stor förolämpning mot den europeiska integrationstanken.
He is offending against the concept of European integration on a massive scale.
SwedishJag anser att detta handlingssätt är en förolämpning mot vårt utskott.
Mr President, this course of action is, I think, insulting to our Committee.
SwedishRoth-Berendt är inte här, men jag hoppas att han inte tar ordet " vakthund" som en förolämpning.
Mrs Roth-Behrendt is not here, but I trust the term 'heavyweight' does not offend her.
SwedishRoth-Berendt är inte här, men jag hoppas att han inte tar ordet " vakthund " som en förolämpning.
Mrs Roth-Behrendt is not here, but I trust the term 'heavyweight ' does not offend her.
SwedishAtt föra en dialog med terrorister av något slag är orättvist, meningslöst och en förolämpning mot offren.
To hold dialogue of any kind with terrorists is unfair, pointless and offensive to the victims.
SwedishHänvisningar till fruar som inte arbetar är en förolämpning eftersom dessa kvinnor arbetar mycket hårt i hemmet.
References to wives that do not work are insulting, because these women work very hard in the home.
SwedishDetta är menat som beröm, inte som en förolämpning.
I say that to be complimentary, not to be insulting.
SwedishAnklagelser om att parlamentet har hypnotiserats av kemikalieindustrin är en förolämpning, och vi bör protestera mot dem.
Quite frankly, I think it is rather disappointing that they receive a good deal of political support.
SwedishSådana tal gagnar inte ett gott samarbete och är en förolämpning mot både Tysklands och EU:s ansträngningar.
Such speeches are not helpful for good cooperation and represent a snub to the efforts of both Germany and the Union.
SwedishDödsstraffet är oacceptabelt i alla kulturer eftersom det är en förolämpning mot mänskligheten själv.
The third visit of the Dalai Lama’ s special envoys at the end of last year was an encouraging move that should be pursued further.
SwedishAtt Taylor bestred den särskilda domstolens anklagelser på grund av immunitet var en förolämpning mot de som föll offer för illdåden.
Mr President, the resolution before the House summarises the background to this question very well.
SwedishJag anser att det i första hand är en förolämpning gentemot våra grekiska kolleger, gentemot de grekiska medborgarna.
It is absolutely absurd. Apart from anything else it is offensive, in my opinion, to the Greek MEPs and the citizens of Greece.
SwedishDet är en ren förolämpning.
It is downright insulting to suggest otherwise.
SwedishAnklagelser om att parlamentet har hypnotiserats av kemikalieindustrin är en förolämpning, och vi bör protestera mot dem.
Accusations that this House has been hypnotised by the chemical industry are insulting, and we should voice our protest at them.
SwedishDenna förolämpning förtjänar inte ett svar, men den fläck på mitt goda namn som den innebär tvingar mig att protestera.
The offensiveness of this claim does not deserve a response, but the slur on my good name that it represents forces me to protest.
SwedishDet är uppenbart att denna syn på den allmänna stabiliteten kan betraktas som en förolämpning, en hädelse, men jag förstår och stöder honom.
Obviously, this view of general stability may seem outrageous and blasphemous but I understand and support it.
SwedishEuropa måste främja borttagandet av sovjetiska symboler som är en förolämpning mot invånarna i länder som förslavades av Sovjetunionen.
Europe must promote the removal of USSR symbols that offend the inhabitants of nations that were enslaved by the USSR.