Como se fala "förmodligen" em inglês

SV

"förmodligen" em inglês

SV förmodligen
volume_up
{advérbio}

förmodligen (também: nog, rimligt, troligen, antagligen)
volume_up
likely {adv.}
Nu skulle jag vilja ta upp den situation som förmodligen kommer att uppstå i dag.
I should now like to refer to the situation that is likely to arise this morning.
Valet kommer förmodligen inte att bli vare sig fritt eller demokratiskt.
It is likely that these elections will be neither free nor democratic.
Ni kan förstå vilken effekt detta förmodligen kommer att få på landets reala ekonomi.
You can appreciate what effect that is likely to have on its real economy.
förmodligen (também: troligen, antagligen)
Svaret blir förmodligen säkerhet, rättvisa, ansvarsskyldighet och demokrati.
The answer will presumably be security, justice, accountability and democracy.
Förmodligen blir det Europaparlamentet och dess ledamöters uppgift.
Presumably, that will be the task of the European Parliament and its Members.
Då kommer förmodligen också skillnaderna i system att vara ännu större.
The differences between systems will presumably be still greater then.
förmodligen (também: sannolikt, troligen, antagligen, troligtvis)
Prisstabiliteten kommer förmodligen inte att överleva det kommande årsskiftet.
Price stability will probably not survive the coming turn of the year.
Detta är förmodligen den viktigaste delen i denna ändrade grupp av bestämmelser.
This is probably the most important element in this amended set of provisions.
Dessa skulle förmodligen fortsätta vid en partiell frysning av samarbetet.
These would probably be continued in the case of a partial freeze of cooperation.
förmodligen (também: antagligen, förment)
Det fanns mer politiskt aktiva kvinnor på Irland, eftersom männen förmodligen stannade på puben.
There were more politically active women in Ireland, as men supposedly stayed in pubs.
Förmodligen bekänner sig Azerbajdzjan till demokrati, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna.
Supposedly, Azerbaijan is committed to democracy, the rule of law and human rights.
Vi vet exempelvis att min region förmodligen tjänar på Ericssons beslut.
We know, for example, my area is supposedly the beneficiary of Ericsson's decision.

Sinônimos (sueco) para "förmodligen":

förmodligen

Exemplos de uso para "förmodligen" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishNettoeffekten blir förmodligen att vi betalar för att förstöra våra vattenresurser.
The net effect, it seems, is that we pay directly for the spoiling of our water.
SwedishJag skulle vilja ta upp ett par saker som förmodligen ännu inte varit på tal.
I would like to mention several points which might not have been brought up yet.
SwedishNi minns förmodligen att många hundra flyktingar omkom utanför den libyska kusten.
You will recall that many hundreds of migrants perished off the Libyan coast.
SwedishDenna Loya Jirga var förmodligen den mest representativa som landet någonsin har haft.
This Loya Jirga was apparently the most representative the country has ever had.
SwedishMen att nu enbart vädja till kontrahenternas förnuft, räcker förmodligen inte.
But just to appeal to one's adversary to be reasonable really is not enough.
SwedishVi står förmodligen inför den fattigaste släktingen i utvidgningen.
Commissioner, surely we are dealing with the poorest relation of enlargement.
SwedishDet skulle förmodligen inte få några stora konsekvenser utanför Polens gränser.
This would be unlikely to have any major impact outside Poland's borders.
SwedishDetta kommer förmodligen att slutgiltigt klarläggas mellan de berörda parterna.
The parties concerned are expected to reach final agreement on this in the near future.
SwedishDet som vi gör här är förmodligen mycket viktigt, men det är fortfarande otillräckligt.
What is being done may well be very important, but it is still not sufficient.
SwedishEn kandidat som förmodligen även lever upp till parlamentets förväntningar.
He is also a candidate who should live up to the expectations of this House.
SwedishDet är nytt och jag tror att man måste vänja sig vid det och det är förmodligen inte lätt.
That is new and I think we need to get used to it, which may not be so simple.
SwedishEuropol kommer förmodligen igång nästa år och kommer att kunna ta upp sitt arbete.
Europol comes into being next year in all probability, and will be able to start its work.
SwedishÄven på detta område kommer det förmodligen att krävas en sammanjämkning av olika intressen.
I think some effort to reconcile different needs is also required in this area.
SwedishDen kommer förmodligen att genomföras av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.
It will be implemented by the European Bank for Reconstruction and Development.
SwedishSom ni förmodligen förstår är vi besvikna och framför allt oroliga.
As you will have appreciated, we are therefore disappointed and above all worried.
SwedishDetta skulle förmodligen leda till en verklig legitimitetskris för Europeiska unionen.
In all likelihood, this would trigger a real crisis of legitimacy for the European Union.
SwedishDenna överenskommelse var förmodligen en av kärnpunkterna i budgetförfarandet för 2002.
This agreement was unquestionably one of the key points of the 2002 budgetary procedure.
SwedishFörmodligen borde man även börja arbeta inom området förvaltningsrätt.
In all probability, we ought to start work in the field of administrative law as well.
SwedishDetta tal är förmodligen tröttsamt för dem som inte har lust att lyssna.
There is no doubt that those who do not want to hear it are tired of it.
SwedishSom ni förmodligen känner till hade vi också bett Europol att sammanställa en rapport i frågan.
As you will know, we had also asked Europol to draw up a report on this issue.