Como se fala "en droppe i havet" em inglês

SV

"en droppe i havet" em inglês

volume_up
en droppe i havet [expressão idiomática]

SV en droppe i havet
volume_up
[expressão idiomática]

en droppe i havet
volume_up
a drop in the ocean [exp. idiomática]
Mot bakgrund av den totala produktionen av lagar är det bara en droppe i havet.
Compared to the legislative machinery as a whole, it is only a drop in the ocean.
Men de 50 000 platser som ni aviserar, herr kommissionär, det är en droppe i havet.
The 50 000 tickets that you mentioned, Commissioner, these are a drop in the ocean.
En droppe i havet - skulle jag säga - jämfört med Europas strukturpolitik.
A drop in the ocean, I might say, in comparison with Europe's structural policies.

Traduções parecidas para en droppe i havet em Inglês

en substantivo
English
en artigo
English
en número
en pronome
English
droppe substantivo
I substantivo
English
i preposição
havet substantivo
English
hav substantivo

Exemplos de uso para "en droppe i havet" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishOm inte täten kan vidgas kommer EU:s insatser dock att vara en droppe i havet eller fel väg att gå.
However, unless the front cannot be widened, the EU efforts will be like taking a few drops out of the ocean or having a haircut to lose weight.
SwedishOm detta inte är fallet kommer våra ansträngningar att förbli endast en droppe i havet - som ordspråket säger - och detta är vad jag skulle vilja undvika.
If not, our efforts will remain just a tiny drop in the proverbial ocean, and that is what I should like to avoid.
SwedishKommissionens förslag om energibeskattning är en droppe i havet, med dock ett steg i rätt riktning och Europeiska unionen borde nu äntligen börja agera!
The Commission's proposal for an energy tax is a weak one, but it is at least a step in the right direction, and the European Union should at last begin to take some action here!
SwedishFontainebleau var Margaret Thatchers Agincourt när hon gick därifrån med den brittiska rabatten och nu, 20 år senare, är rabatten en droppe i havet i den brittiska BNP:n.
Fontainebleau was Margaret Thatcher’s Agincourt, when she walked away with the British rebate, and now, 20 years on, that rebate is worth a farthing in the pound of British GDP.