Como se fala "en dag" em inglês

SV

"en dag" em inglês

EN

SV en dag
volume_up
{advérbio}

1. "någon dag"

en dag (também: någon dag, en vacker dag)
En dag vill du ha tak över huvudet även om du måste ligga med en man.
Or someday all you gonna do is move off your head and sleep with a man
Och en dag ska vi se tillbaka på det här med stor glädje.
And someday we'll look back on this with much fondness.
Things that I want in my house someday.

Traduções parecidas para en dag em Inglês

en substantivo
English
en artigo
English
en número
en pronome
English
dag substantivo
English
dag- adjetivo
English

Exemplos de uso para "en dag" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishI måndags uppmärksammade vi Europadagen, en dag för att fira Europeiska unionen.
On Monday, we remembered Europe Day, a day in celebration of the European Union.
SwedishI dag är en bra dag för 140 miljoner mobiltelefonanvändare i Europeiska unionen.
Today is a good day for 140 million mobile-telephone users in the European Union.
SwedishI dag är en historisk dag för parlamentet, en historisk dag för det utvidgade EU.
Today is a historic day for the Chamber, a historic day for the enlarged Europe.
Swedish. - (HU) Efter flera bordläggningar har vi äntligen nått en stor dag.
rapporteur. - (HU) After several postponements, we have finally reached a big day.
SwedishDetta var en stor dag för Portugal, och en alldeles fantastisk dag för kvinnorna.
This was a great day for Portugal, and an absolutely marvellous day for women.
Swedish. - (SK) Vi lever i dag i en värld med utomordentliga tekniska framsteg.
in writing. - (SK) We live today in a world of incredible technical progress.
SwedishVi kan redan i dag se en positiv utveckling och konstatera mindre bränsleåtgång.
Already today, we can see a positive development and lower fuel consumption.
SwedishVi sitter här i dag i en kammare som smyckats med generösa fanor om konstitutionen.
An unelected get-together known as the Convention has produced a rushed document.
SwedishProfeten Jesaja förutsåg att lejonet och lammet en dag skulle kunna leva tillsammans.
The Prophet Isaiah foresaw a day when the lion and the lamb would live together.
SwedishEuropa står i dag inför en rad utmaningar som kräver att mer pengar satsas.
Europe is now facing a series of challenges requiring more money to be invested.
SwedishI Österrike håller man i Nationalrådet i dag en tyst minut för de drabbade.
In Austria, the National Assembly observed one minute's silence for the victims.
SwedishBrottslingarna importerade en tid cigaretter, i dag narkotika och människor.
Crime initially related to cigarettes, then drugs and now drugs and human beings.
SwedishJag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. Ha en underbar födelsedag!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
SwedishAyatollorna bakom diktatorn Mahmoud Ahmadinejad och al-Qaida måste ha en stor dag.
The ayatollahs behind dictator Ahmadinejad and Al Qaida must be having a field day.
SwedishParlamentsledamöterna har i dag efterlyst en översyn av EU:s hälsovårdsstrategier.
MEPs have today called for a revision of the EU's health response mechanisms.
SwedishDet finns i dag en större förståelse för dess potential och nytta för mänskligheten.
There is now a greater understanding of its potential and benefits for mankind.
SwedishLåt oss hoppas att de tar till sig Zapateros förslag och fastställer en dag.
Let them seize Mr Zapatero's suggestion with both hands. Let them set the day.
SwedishI artikel 229 hänvisas till en bestämd dag, nämligen den andra tisdagen i mars.
Article 229 refers to a specific day, which is the second Tuesday in March.
SwedishEtt kunskapsbaserat samhälle är nödvändigt, men är i dag inte en realitet i Europa.
A knowledge-based society is necessary, but is not a reality in Europe today.
SwedishKanske vi en dag kan avskaffa denna funktion, men jag tror inte att vi är där än.
Perhaps one day we will have to abolish this function, but that day has not yet come.