Como se fala "en bit av" em inglês

SV

"en bit av" em inglês

SV en bit av
volume_up
[exemplo]

en bit av (também: en bit, ett stycke)
Jag har tagit med en bit av denna järnridå till parlamentet - som så många gånger förut.
I have brought in a piece of this iron curtain to Parliament - as I have many other times.
Självklart fick Usa: s armé en bit av kakan.
Of course, the US Army got a piece of the action.
Isn't this a piece of his armor?

Traduções parecidas para en bit av em Inglês

en substantivo
English
en artigo
English
en número
en pronome
English
bit substantivo
bita verbo
av advérbio
English
av preposição

Exemplos de uso para "en bit av" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet kvarstår mycket lite tid för oss för att ens gå en bit av vägen mot att utjämna detta intryck.
We are left with little time to go even part of the way towards balancing out that impression.
SwedishBåda företräder en bit av det verkliga Europa.
Swedishså det är en bit av det vi letar efter.
So that's a chunk of what we're looking for.
SwedishTurkiet är en bit av Europas historia.
SwedishLyckligtvis revs en bit av denna mur förra året när vi avskaffade viseringskravet för medborgarna i Makedonien, Montenegro och Serbien.
Fortunately, a section of this wall was knocked down last year, when we removed the visa requirement for citizens of Macedonia, Montenegro and Serbia.
SwedishFör att ge er en bild av hur ett spindelsilkesprotein ser ut; detta är ett ankartrådssprotein, det är bara en bit av det, från "Svarta änkan".
To give you an idea of what a spider silk protein looks like, this is a dragline silk protein, it's just a portion of it, from the black widow spider.
SwedishFörsta gången jag skulle ta mig hem tog det mig två dagar, och jag var tvungen att lifta en bit av vägen.
Certainly I have suffered, like many more, from the volcanic ash, the first time going home: it took me two days; I had to hitchhike part of the way.
SwedishDet räcker med att i en bit av en mening nämna den nödvändiga respekten för subsidiariteten, och maskinen kan fortsätta att fungera som om ingenting hade hänt.
One only has to mention, somewhere in a sentence, the need to respect subsidiarity, and the machine can rumble on its way as if nothing had happened.
SwedishDenna text skulle leda till att medlemsstaterna avväpnades, och att de förlorade ännu en bit av kontrollen över sitt eget territorium, vilket vi säger nej till.
This text would take power away from the Member States and make them lose a little more of the control of their territory, which we refuse to accept.
SwedishDet Europa som föddes ur idén om en gemensam marknad förefaller ha övergått till en inre marknad för att sluta som en bit av den stora världsmarknaden, men ingenting mer.
It seems to me that this Europe, which was born of the idea of the Common Market, has become a Single Market and will end up as nothing more than a part of a great global market.
SwedishTrots sitt geografiska läge står Kanada särskilt nära oss eftersom det delar en bit av sin historia med medlemmar av unionen, Storbritannien och Frankrike.
Mr President, ladies and gentlemen, Canada is particularly close to us, in spite of its geography, since it shares a part of its history with two members of the Union, Great Britain and France.