Como se fala "egenhet" em inglês

SV

"egenhet" em inglês

volume_up
egenhet {gên. com.}

SV egenhet
volume_up
{gênero comum}

egenhet (também: original, fantast, nyck, missfoster)
volume_up
freak {subst.}
Avskogningsprojekt har dock en egenhet: de är mycket svåra.
However, deforestation projects have a peculiarity: they are very difficult.
En särskild egenhet kännetecknar formen på vår politik.
A particular peculiarity distinguishes the shape of our policy.
Min korta tid som europeiska diplomat i Förenta staterna visade på ett par egenheter i deras förhållande till Europa.
My short term as a European diplomat in the United States revealed some peculiarities in their relationship to Europe.
egenhet (também: fälla, knep, spel, streck)
volume_up
trick {subst.}
egenhet (também: stycke, vana, råd, sätt)
volume_up
way {subst.}
Detta tillämpningsområde har, kan vi säga, en viss teknisk egenhet, men vi måste lösa dessa frågor utifrån en teknisk grund.
There is a, shall we say, technical problem in the way it will apply but we will have to resolve these issues from a technical point of view.

Exemplos de uso para "egenhet" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishFör att bevara och berika vår konstnärliga egenhet måste våra artister och konstnärer stimuleras ytterligare.
In order to continue to preserve and further enrich our artistic identity, our artists must be further encouraged.
SwedishSå kallad genusbudgetering måste bli mer än enbart en språklig egenhet.
   Mr President, Commissioner Schreyer, ‘gender budgeting’ must become more than a mere linguistic monstrosity.