Como se fala "dryck" em inglês

SV

"dryck" em inglês

volume_up
dryck {gên. com.}
SV

dryck {gênero comum}

volume_up
1. geral
Vin är en dryck med uråldriga traditioner, en dryck som tillhör den europeiska kulturen.
(SV) Wine is a drink with an age-old tradition, a drink which belongs to European culture.
Ett sunt förhållande till mat och dryck är särskilt viktigt.
A healthy relationship with food and drink is particularly important.
Alla länder har en kontextuell alkoholhaltig dryck.
Every country has a contextual alcoholic drink.
dryck
One of your cantrips, spells or potions.
The potion first, thief.
dryck
Varje dryck har sina speciella egenskaper som skiljer den från andra drycker.
Each beverage has its own special characteristics that distinguish it fundamentally from the others.
Vin är en naturlig dryck som framställs av druvor, och på det området tror jag att förbrukaren är informerad.
Wine is a natural beverage made from grapes, and I believe the consumer is well informed about it.
Det är frågan om att välja klass, och vi kan bara välja kvalitetsvin, inte en dryck som bara är ”skaplig”.
It is a question of making a choice of spheres, and our choice can only be that of high-quality wine, not a so-so beverage.
2. "dock ej vatten"
dryck
Varje dryck har sina speciella egenskaper som skiljer den från andra drycker.
Each beverage has its own special characteristics that distinguish it fundamentally from the others.
Vin är en naturlig dryck som framställs av druvor, och på det området tror jag att förbrukaren är informerad.
Wine is a natural beverage made from grapes, and I believe the consumer is well informed about it.
Det är frågan om att välja klass, och vi kan bara välja kvalitetsvin, inte en dryck som bara är ”skaplig”.
It is a question of making a choice of spheres, and our choice can only be that of high-quality wine, not a so-so beverage.

Exemplos de uso para "dryck" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

SwedishJag skulle vilja avsluta med meningen: " Mat och dryck förenar kropp och själ
I should like to finish with the sentence: 'Food and drink hold body and soul together '.
SwedishJag skulle vilja avsluta med meningen: "Mat och dryck förenar kropp och själ."
I should like to finish with the sentence: 'Food and drink hold body and soul together' .
SwedishVin är en dryck med uråldriga traditioner, en dryck som tillhör den europeiska kulturen.
(SV) Wine is a drink with an age-old tradition, a drink which belongs to European culture.
SwedishMen vad skulle ett firande av Skottland vara utan god mat och dryck?
But what would a celebration of Scotland be without good food and drink?
SwedishI mitt hemland Tjeckien är slivovice en traditionell dryck.
In my country, the Czech Republic, slivovice is one of the traditional drinks.
SwedishVarje dryck har sina speciella egenskaper som skiljer den från andra drycker.
Each beverage has its own special characteristics that distinguish it fundamentally from the others.
SwedishI genomsnitt en femtedel av utgifterna går till mat och dryck.
On average, a fifth of disposable income is spent on food and drink.
SwedishEtt sunt förhållande till mat och dryck är särskilt viktigt.
A healthy relationship with food and drink is particularly important.
SwedishSedan kan vi alla fortsätta att njuta av en utmärkt kopp av världens mest populära dryck - kaffe.
Then we can all continue to enjoy an excellent cup of the world's most popular drink - coffee.
SwedishJag föreslog att mat och all dryck skulle beskattas med samma reducerade skattesats, om den tillämpas.
I proposed that food and all drink should be taxed at the same reduced rate, if it is applied.
SwedishJag uppfattar vin som en dryck som i hög grad borde kunna sälja sig själv om den har god kvalitet.
I think of wine as a product which, to a large extent, should be able sell itself if it is of good quality.
SwedishVåra tyska vänner har nu också en dryck som de endast får producera under namnet ”Hüttentee”.
Our German friends, too, now have a drink that they are allowed to produce exclusively under the name 'Hüttentee'.
SwedishVin är en naturlig dryck som framställs av druvor, och på det området tror jag att förbrukaren är informerad.
Wine is a natural beverage made from grapes, and I believe the consumer is well informed about it.
SwedishEtt av de vanligaste ordspråken i mitt land beskriver alkohol som vishetens dryck.
(FI) Mr President, one of the most common proverbs in my country describes alcohol as the drink of the wise.
SwedishSkulle vi godta att en dryck tillverkad av äppeljuice skulle anses som vin eller att kalla en sorts margarin för smör?
Would we call wine a drink made from apple juice, or call butter a sort of margarine? Of course not.
SwedishDet är en skändlig, fruktansvärd dryck, som vi måste få bort från marknaden, och som är farlig för ungdomar.
These are evil, deadly drinks which we should remove from consumption and which are dangerous to young people.
SwedishAlla länder har en kontextuell alkoholhaltig dryck.
SwedishDet förekom också ett antal förslag om reklam för mat och dryck med hög kalorihalt under barnprogram.
There were also a number of proposals on high-calorie food and drink advertising when children's programmes are being shown.
SwedishDet är frågan om att välja klass, och vi kan bara välja kvalitetsvin, inte en dryck som bara är ”skaplig”.
It is a question of making a choice of spheres, and our choice can only be that of high-quality wine, not a so-so beverage.
SwedishJag skulle vilja ha _[dryck]_, tack.

Sinônimos (sueco) para "dryck":

dryck