Como se fala "bräcklig" em inglês

SV

"bräcklig" em inglês

SV

bräcklig {adjetivo}

volume_up
1. geral
bräcklig (também: skör, klen, spröd, ömtålig)
volume_up
delicate {adj.} (easily breakable)
Det råder en bräcklig balans mellan behovet av säkerhet och behovet av frihet.
The needs of security and freedom are in a delicate balance.
Det var alltså en bräcklig jämvikt som uppnåddes vid rådets möte den 20 december.
It was therefore a delicate balance that was found at the Council meeting on 20 December and it is vital to ensure that we retain this balance.
Om denna sista punkt vill jag fastslå att Asiens bräckliga ekonomiska återhämtning kompliceras av den sköra politiska situationen i regionen.
On this latter point, I would like to state that Asia's fragile economic recovery is complicated by the region's delicate political situation.
bräcklig (também: skör, skröplig, klen, spröd)
I Kosovo har stabiliteten upprätthållits men är fortfarande bräcklig.
As for Kosovo, stability has been maintained but still remains fragile.
Parlamentets position fortsätter att vara ytterst bräcklig.
The position of our Parliament remains extremely fragile.
Den demokratiska processen har börjat men är fortfarande bräcklig.
The democratic process has begun, but it remains fragile.
bräcklig (também: brytbar)
bräcklig (também: dålig, tunn, skör, skir)
Men den enda juridiska grund den har just nu är en bräcklig väv av kommunikéer, pressmeddelanden och resolutioner från rådet.
But the only legal base it has at the moment is a flimsy cat's cradle of communiqués, of press releases, of resolutions in Council.
Vad gäller samordningen av den ekonomiska och den sociala politiken, vad gäller utrikes- och försvarspolitiken, är den politiska grunden fortfarande bräcklig.
As regards the coordination of economic and social policies, as regards foreign and defence policy, the political basis proposed is still flimsy.
bräcklig (também: svag, skör, skröplig, klen)
bräcklig (também: skröplig, svag och dålig)
bräcklig (também: öm, fin, mild, mjuk)
bräcklig (também: svag, skör, sjuk, osäker)
bräcklig (também: obetydlig, svag, matt, skör)
EU:s inställning är helt klart bräcklig och ohållbar.
The EU position, frankly, is weak and untenable.
En ny fred i Guatemala är glädjande men förblir naturligtvis mycket bräcklig när vi inte fortsätter bidra till den.
A new peace in Guatemala is a most welcome fact, but it will of course remain weak unless we help to underpin it.
Detta gäller främst de minst utvecklade länderna, bräckliga ekonomier med låg grad av diversifiering.
This is especially true of the least advanced countries and those with weak or not very diversified economies.
bräcklig
2. "som lätt går sönder"
bräcklig (também: skör, spröd)
volume_up
brittle {adj.} (easily breakable)

Sinônimos (sueco) para "bräcklig":

bräcklig

Exemplos de uso para "bräcklig" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDe utgör en bräcklig grund om vi inte kan efterleva dessa rättigheter i medlemsstaterna.
It is a poor foundation if we are unable to enforce these rights in Member States.
SwedishÄven om vi är nöjda får vi inte glömma bort hur bräcklig Barcelonaprocessen är.
However, this satisfaction should not blind us to the great fragility of the Barcelona Process.
SwedishNedläggningen bidrar till att göra ekonomin på ön Faial ännu mer bräcklig.
That closure has further undermined the economy of Fayal Island.
SwedishEMU är emellertid mycket bräcklig för närvarande, vilket kräver modiga och innovativa lösningar.
However, the current fragility of the EMU requires courageous and innovative solutions.
SwedishVi står samlade i vår strävan att slå vakt om en bräcklig värld och att leda dess invånare.
We can insist on a bill of rights, or we can see our rights eroded.
SwedishAgendan är ingen lyckad kompromiss utan snarare en bräcklig grund.
This is not a decent compromise, but a shaky foundation.
SwedishKommissionen är medveten om att denna situation är bräcklig.
The Commission is aware of the fragility of this situation.
SwedishDe regionala och nationella balanserna är ytterst känsliga och detta leder till att freden är mycket bräcklig.
The regional and national equilibrium is very precarious, making for a very unstable peace.
SwedishBara en är ännu i livet, med bräcklig hälsa.
The third man is still alive but his health is shot to pieces.
SwedishDetta bidrar till att göra situationen enormt bräcklig.
This adds up to a situation of enormous fragility.
SwedishDen senaste tidens händelser i Abyei visar hur oerhört bräcklig den fredsprocess som har satts i gång är.
The ultimate fragility of the peace process that has been set in motion is demonstrated by current events in Abyei.
SwedishDet finns en mycket bräcklig kompromiss.
SwedishVi får inte glömma att frukt- och grönsakssektorn är dynamisk, men samtidigt mycket bräcklig och att marknaderna är mycket instabila.
If the sector wishes to survive in Europe, it has to be able to work under the conditions that apply to import products.
SwedishDemokratin i själva Ryssland är minst sagt bräcklig. Man behöver bara titta på de problem som icke-statliga organisationer stöter på.
Democracy in Russia itself is precarious to say the least; one need only look at the problems that NGOs are experiencing.
SwedishDagens terroristattacker i London har accentuerat hur bräcklig vår känsla av säkerhet är, även i Europa, där vi lever i fred.
Today’s terrorist attacks in London have highlighted the fragility of our sense of security, even in Europe, where we live in peace.
SwedishDetta skänker oss en känsla av trygghet inför framtiden, en trygghet som skakades i grunden den 11 september 2001 och som fortfarande är mycket bräcklig.
This gives us a certain sense of security for the future, a security which was shaken on 11 September 2001 and remains so to this day.
SwedishDetta skänker oss en känsla av trygghet inför framtiden, en trygghet som skakades i grunden den 11 september 2001 och som fortfarande är mycket bräcklig.
This gives us a certain sense of security for the future, a security which was shaken on 11 September 2001 and remains so to this day.
SwedishDet är en bräcklig region i ekonomiskt avseende. Det är en bräcklig region när det gäller respekt för de mänskliga rättigheterna.
It is a vulnerable region economically speaking, in terms of respect for human rights and in terms of the fabric of the civil society and democratic institutions.
SwedishKvinnor som arbetar i utlandet saknar politiska rättigheter, vilket försätter dem i en bräcklig social och ekonomisk situation.
For those who work in foreign countries, the non-exercise of political rights adds to the fragility of their social and economic situation.
SwedishUnionen kommer att uppfattas som en trött och försvagad koloss, en kontinent full av skrytsamt prat, som är bräcklig och gammal och ingenting annat än ett historiskt museum.
It is evident that what we lack is not money but the right priorities; it is in the past that we invest rather than in the future.