Como se fala "bota cancer" em inglês

SV

"bota cancer" em inglês

Veja exemplos com "bota cancer" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para bota cancer em Inglês

bota verbo
cancer substantivo
cancer- adjetivo
English
böta verbo
English

Exemplos de uso para "bota cancer" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishFortfarande är tidig upptäckt det bästa sättet att bota cancer.
The most effective means, at this stage, of treating the cancer is still early diagnosis.
SwedishNu för tiden kan man bota cancer om diagnosen ställs tidigt nog.
Nowadays, cancer is curable if diagnosed early enough.
SwedishDet är därför nödvändigt att berörda intressenter över hela EU deltar i en gemensam satsning att försöka bota cancer.
It is therefore essential that relevant stakeholders across the European Union engage in a collective effort to address cancer.
SwedishDet är oerhört viktigt att denna budget ökar så att vi till sist kan hitta vad som orsakar cancer och bota dem som får den.
It is imperative that this budget is increased so that we can ultimately find out the cause of cancer and cure those who contract it.
SwedishHan skulle kunna bota cancer.
SwedishFörvisso finns det ett problem hos Bryssels Shiva, där den ena handen vill bota cancer medan den andra handen främjar cancer.
It is true that there is a problem at Shiva in Brussels, where with one hand we try to fight cancer, whilst with the other hand we cause it.
SwedishCytostatika ges för att bota cancer eller för att bromsa upp sjukdomsförloppet och lindra symtom när bot inte är möjlig.
Pharmacological Therapy Cytostatic drugs are administered in order to cure cancer or to slow the course of the disease and relieve symptoms when a cure is not possible.
SwedishDet finns ingen anledning till att alla ska arbeta var för sig för att hitta sätt att bota cancer, när vi tillsammans har mer resurser och är starkare.
There is no reason for everyone to work on their own on finding solutions to cancer when together we will have more resources and be stronger.
SwedishMen statistiken över möjligheterna att bota cancer indikerar att det finns en stor skillnad mellan medlemsstaterna, och dessa siffror innefattar överlevnad i bröstcancer.
However, statistics on cancer curability indicate that there are major differences between Member States, and these include breast cancer survival rates.

Aprenda outras palavras

Swedish
  • bota cancer

Mais traduções no dicionário Português-Inglês bab.la.