Como se fala "bota" em inglês


Você queria dizer böta
SV

"bota" em inglês

SV bota
volume_up
[botade|har botat] {verbo}

1. geral

När man inte kan bota sjukdomen väljer man att straffa dess offer.
Since they are unable to cure the illness, they opt to penalise the victims.
En tydlig satsning för att bota denna typ och andra typer av cancer är också avgörande.
Something else that will be crucial is a clear commitment to cure this and other types of cancer.
Du ville att jag skulle bota din son, men mutation är ingen sjukdom.
You wanted me to cure your son, but mutation is not a disease.
Det finns en gammal maxim som lyder , vilket betyder, läkare, bota dig själv.
There is an ancient maxim which says , that means physician, heal thyself.
Med gemensamma krafter måste vi bota de sår som 10 år av ohöljd kapitalism åstadkommit i Ryssland.
We have to use our combined powers to heal the wounds that ten years of crude capitalism have inflicted on Russia.
Det handlar trots allt om att bota människor.
The matter at hand here, after all, is healing people.

2. medicina: "sjukdom"

bota
Det är ingen undergörande medicin, men den kommer att bidra till att bota den underliggande sjukdomen.
They are not an overnight cure, but they will help to remedy the underlying sickness.
Vi behöver agera gemensamt för att ta itu med dem och utarbeta en strategi för att bota dem.
We need to act together in order to deal with them and work out a strategy for remedying them.

Sinônimos (sueco) para "bota":

bota
Swedish

Exemplos de uso para "bota" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishVi får inte glömma att tidig upptäckt av cancer är den bästa chansen att bota den.
Let us not forget that early detection of cancer offers the best chance of curing it.
SwedishBättre psykotropa läkemedel kan i bästa fall bota symtomen, men inte orsakerna.
Improved psychoactive medications can at best address the symptoms but not the causes.
SwedishDet kommer att bli ännu svårare att förhindra, bota och trycka tillbaka drogkulturen.
It will be increasingly harder to prevent, deal with and suppress drug abuse.
SwedishAtt tala om dessa sjukdomar är ett första steg i att bota flertalet av dem.
Talking about these illnesses is a first step towards curing most of them.
SwedishFå barn gick i skolan, och många var döende i sjukdomar som går att bota.
Few children were in school and many were dying of curable diseases.
SwedishBröstcancer som upptäcks och behandlas i tid går dock att bota.
Yet if it is detected in time and properly treated, breast cancer is curable.
SwedishDet finns en gammal maxim som lyder, vilket betyder, läkare, bota dig själv.
Is the European Union competent to reprimand independent states?
SwedishVi behöver agera gemensamt för att ta itu med dem och utarbeta en strategi för att bota dem.
We need to act together in order to deal with them and work out a strategy for remedying them.
SwedishFortfarande är tidig upptäckt det bästa sättet att bota cancer.
The most effective means, at this stage, of treating the cancer is still early diagnosis.
SwedishAtt tala om dessa sjukdomar är ett första steg i att bota flertalet av dem.
This oppressive silence ought no longer to exist nowadays.
SwedishAtt förebygga sjukdomar kostar mindre och är sundare än att bota dem efteråt.
Preventing diseases costs less and is better in terms of health than treating them once they have developed.
SwedishSå jag hoppas kunna bota de fördomarna för alltid i den här gruppen.
So, I hope to pierce that prejudice forever with this group.
SwedishÅ ena sidan finns det de som säger att ett av sätten att bota alkoholism är att förbjuda reklam.
On the one hand, you have people saying that one of the cures for alcoholism is to ban advertising.
SwedishDet innebär, med tanke på att sjukdomen går att bota, att kvinnor delvis dör på grund av vår okunnighet.
Thus, given that the disease is preventable, women are dying partly because of our ignorance.
SwedishNu för tiden kan man bota cancer om diagnosen ställs tidigt nog.
Nowadays, cancer is curable if diagnosed early enough.
SwedishBudskapet var att aids går att behandla men inte att bota.
The message was that AIDS is treatable but not curable.
SwedishNågra kolleger har konstaterat att vi nu är i färd med att bota ett system som redan är friskt.
Mr President, some here have said that we are now in the midst of reorganising what is a healthy system.
SwedishFöreställ er bara vad européerna i så fall skulle säga om EU: att det är ett sätt att bota dessa hemska sjukdomar.
Just imagine what Europeans would say about Europe then: it is a way of curing these awful diseases.
SwedishDet handlar trots allt om att bota människor.
The matter at hand here, after all, is healing people.
SwedishHerr Mendez Bota! Det är mycket upprörande och helt emot reglerna och våra tolkars förträfflighet.
That is indeed completely out of order, Mr Mendes Bota, being both contrary to our Rules and unlike our excellent interpreters.