Como se fala "bostadspolitik" em inglês

SV

"bostadspolitik" em inglês

SV bostadspolitik
volume_up
{gênero comum}

bostadspolitik
Bostadspolitik är och bör förbli medlemsstaternas angelägenhet.
Housing policy is and must remain a matter for Member States.
Jag ställer mig bakom allt i betänkandet som i sak föreslås för en förbättrad bostadspolitik.
I support all the main proposals in the report which concern an improved housing policy.
Vad vi behöver är en europeisk politik för anständiga bostäder för alla, en bindande och ambitiös social bostadspolitik i EU.
What we need is a European policy of decent housing for all, a binding and ambitious EU social housing policy.

Exemplos de uso para "bostadspolitik" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishStatistiken är bara en utgångspunkt för utvecklingen av en adekvat bostadspolitik i varje medlemsstat.
Statistics represent only a starting point in developing adequate housing policies for each Member State.
SwedishLändernas bostadspolitik behöver få löpande ekonomiskt stöd för att påskynda omvandlingen till subventionerade bostäder.
National housing policies need consistent financial support to speed up changes to social housing.
SwedishEU bör betrakta medlemsländernas bostadspolitik som en integrerad del av välfärdspolitiken och därmed undanta den från konkurrensregler gällande statsstöd.
The EU should regard the Member States' housing policies as integral to their welfare policies and so exempt such policies from competition rules governing state aid.