Como se fala "borta" em inglês

SV

"borta" em inglês

EN
EN
SV

borta {adjetivo}

volume_up
borta
Den inre utvecklingen stagnerar och europeiska företag håller sig borta.
Internal development is stagnating and European businesses are staying away.
De betyder mycket för sysselsättningen i de regioner som ligger långt borta.
They are very important for employment in those regions that are a long way away.
Men borta från det hetsiga löpandet i den nya tiden fanns en lugnets plats
But away from all the frantic pace of the new time there was a place of quiet,
borta (também: avgående, dyster, nedåt, nere)
När stora visaren pekar nedåt...... kommer dörren att vara borta.
But when the big hand points down the door will be gone.
The surveillance cameras are down here.
Innan momsen har redovisats hos myndigheterna har huvudmännen lagt ned företagen, och momsmedlen är borta.
Before settling the VAT payments with the authorities, the people behind the scam close their businesses down and the VAT money disappears.
Både ”det gamla (homogena) Sverige” och ”det goda (antirasistiska) Sverige” är borta.
Both “the old (homogenous) Sweden” and the “good (anti-racist) Sweden” are gone.
När de åtta programmen fick sina penningkuvert var pengarna redan borta.
When the eight programmes were given the envelope of money, the money was all gone.
När stora visaren pekar nedåt...... kommer dörren att vara borta.
But when the big hand points down the door will be gone.

Sinônimos (sueco) para "borta":

borta
bort
Swedish

Exemplos de uso para "borta" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDe två kvinnorna där borta, dessa två ledamöter, förtjänar åtminstone detsamma.
These two women over here, these two representatives, deserve at least as much.
SwedishSå vi sitter där, och jag hör [handklappning] långt borta, så jag kollar ditåt.
And we're sitting there, and I hear [clapping] from a distance, so I look over.
SwedishJag vet att de brittiska konservativa där borta inte är intresserade av detta.
I know that the British Conservatives over there are not interested in that.
SwedishOm man verkligen vill så kan man visst fortfarande hålla de gamla bullerplanen borta.
Of course, if you really want to, you can still stop these wretched old things.
SwedishÖppenhet är mycket viktigt för att vi ska kunna övervaka vad som sker där borta.
Transparency is very important for us to monitor what is happening there.
SwedishVar snälla och håll er religion borta från våra liv, och håll den borta från politiken.
Please keep your religion out of our lives and please keep it out of politics.
SwedishDetta är viktigt, eftersom vi inte vill att småspararen ska vara borta ur bilden.
This is important, because we do not want to leave the small investor out of the picture.
SwedishMin kollega där borta (Guy Verhofstadt) kallade oss för antieuropeiska.
My colleague over there (Mr Guy Verhofstadt) referred to us as 'anti-European'.
SwedishÅr 2001 är inte långt borta och vi måste snabbt förbereda genomförandet.
What are the aims we wish to achieve by organising the European Year of Languages?
SwedishDe senare betraktas där borta möjligtvis som ännu viktigare än de förstnämnda.
The latter are possibly considered to be more important than the former.
SwedishDet är inte folket som den franska armén skyddar där borta, utan det franska kapitalet.
It is not the population that the French army is protecting there, but French money.
SwedishJag kan konstatera att ni var borta från Europaparlamentet under åren 1996 till 1999.
I am satisfied that between 1996 and 1999 you were absent from the European Parliament.
SwedishVi vill inte att det delvis eller helt och hållet ska vara borta vid årets slut.
We do not want it to have been swallowed up, in part or even in full, by the end of the year.
SwedishOppositionen och de oberoende medierna förtrycks, demokratin är långt borta.
Opposition and independent media are repressed, democracy is a far cry.
SwedishJa, denna plats var lockande, men där borta strävade vi efter frihet.
Yes, over here it was attractive, but over there we were striving for freedom.
SwedishVår kollega längst borta i hörnet av kammaren uttalade sig tidigare och citerade bibeln.
Our colleague over in the far corner of the House spoke earlier and quoted the Bible.
SwedishOch jag vill ta hem en poäng här, för min man är i rummet där borta.
And I want to score a point here, because my husband is in the room over there.
SwedishKvinnor ser ofta beslutsfattandet i EU som alltför långt borta, abstrakt och högtravande.
Women often see EU decision-making as too distant, abstract and highfalutin.
SwedishDet är hög tid att han gör det, för det är uppenbart att det förtroendet är borta.
It is high time he did, then, because he has clearly lost this trust.
SwedishKollegan Ford har ju också berättat vad det egentligen är som pågår där borta i Nordkorea.
Mr Ford has also told us what is really happening over there in North Korea.