Como se fala "biljett" em inglês

SV

"biljett" em inglês

volume_up
biljett {gên. com.}
SV

biljett {gênero comum}

volume_up
För tillträde till ceremonin i konsertsalen krävs biljett.
A ticket is required for admission to the ceremony that takes place in the concert hall.
" Ta aldrig en biljett som visar tecken på fel riktning. "
' Never take a ticket that's a token to a wrong turn! '
Vem som helst här kan med lätthet få en biljett till en VM-match.
Anybody round here can pick up a ticket for a World Cup match just like that.
biljett (também: ton, märke, stämning, beaktande)
Man har också konstaterat att man, för att kunnat köpa biljetter i Frankrike, måste ha en adress i Frankrike.
It was also noted that, especially if you wanted to buy tickets in France, you had to have an address in France.
Man har snabbt kunnat konstatera, till och med de nationella förbunden eller de nationella föreningarna har kunnat konstatera, att antalet biljetter var mycket begränsat.
It was soon noted, even by the national associations and leagues, that the number of tickets was extremely limited.

Exemplos de uso para "biljett" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishÄndringsförslag 8 begränsar det till de sträckor för vilka en biljett verkligen har utfärdats.
Amendment No 8 limits this to routes for which actual tickets have been issued.
SwedishAvsikten är inte bara att människor ska kunna köpa en biljett vartsomhelst i Europa utan även att de kommer fram dit snabbt.
Nevertheless, I believe that the majority wishes to, and will, keep the package intact.
SwedishFör en vecka sedan skickade Las Palmas borgmästare 200 invandrare till Madrid med enkel biljett.
A week ago, the Mayor of the city of Las Palmas in Gran Canaria sent two hundred immigrants to Madrid with one-way tickets.
SwedishDet bör till exempel vara möjligt att köpa en biljett för att resa från Lyon i Frankrike till Graz i Österrike.
When it set out its objectives in the White Paper, the Commission wanted to put the user at the heart of all modes of transport.
SwedishMen det är riktigt att samma sak händer och en kompensation måste betalas om en enskild biljett säljs på ett charterflyg.
However, where single tickets are sold for charter flights it is right that the same applies and compensation must be paid.
SwedishCheech fixar en biljett åt dig.
SwedishDin biljett till Rom, Arthur.
SwedishHan sade: ” Min idé om Europa handlar om att gå ner på Victoria Station i London och köpa en biljett vart tusan jag vill. ”
It is obviously desirable to ensure that the two proposals are mutually complementary, which pleads in favour of such a coordinated reading.
SwedishI ett brev som nyligen skickades till kommissionen klagar en resenär över en lokal operatör som vägrat sälja honom en biljett av detta slag.
It therefore considered it necessary to extend the rights of rail passengers as a way of counterbalancing its policy of market opening.
Swedish Känner kommissionen till KLM-Air Frances planer på att låta passagerare som är för tjocka för att få plats i en enda stol köpa en andra biljett?
 Is the Commission aware of KLM-Air France's plans to compel passengers to buy two tickets if they are too fat to fit into a single seat?
SwedishDen europeiska studentexamen som eleverna tilldelas är deras biljett till universitetet och intygar att de som framtida anställda har en europeisk profil.
The European baccalaureate awarded to pupils is their passport to university and certifies the European profile of future workers.
SwedishFaktiskt så sade de rent ut till oss ca tio personer som hade betalat full biljett att det var flygbolagets policy att överboka, att alla flygbolag gjorde det.
In fact, they blatantly said to about ten of us who had paid full fare that it was the airline's policy to overbook, that all airlines did it.
SwedishDen europeiska studentexamen som eleverna tilldelas är deras biljett till universitetet och intygar att de som framtida anställda har en europeisk profil.
Fifthly, does the Commission agree that the city of Karlsruhe only recently invested large sums of its own money in an exemplary school renovation and extension project?
SwedishFör närvarande finns det inga EU-bestämmelser som skyddar europeiska passagerare om det flygbolag de har bokat biljett hos går i konkurs.
At the moment, there are no provisions under European legislation to protect European passengers in the case of the bankruptcy of an airline with which the passenger has made a reservation.
SwedishDet bör vara möjligt att medföra cyklar ombord på alla tåg, och heltäckande information och möjlighet att köpa biljett till alla platser i Europa bör höra till det normala.
It should be possible to take bicycles on board all trains, and comprehensive information and the option of buying tickets to anywhere in Europe should be the norm.
SwedishFlygpassageraren som bokar sin biljett via en resebyrå genom sin sekreterare, och där man bekräftar hans bokning, han behöver ingen information om kompensation.
A passenger who gets his or her secretary to book a flight through a travel agency and receives confirmation that the flight has been booked does not need information about compensation payments.
SwedishPassagerare som köper en biljett med KLM-Air France och på grund av viktproblem inte får plats i en stol på flygplanet, måste från och med april 2010 köpa ytterligare en biljett.
As from April 2010, passengers buying tickets from KLM-Air France who are suffering from weight problems and therefore cannot fit into a single aircraft seat will be required to buy two tickets.