Como se fala "bevisligen" em inglês

SV

"bevisligen" em inglês

SV bevisligen
volume_up
{advérbio}

1. geral

bevisligen

2. "som det finns bevis för"

bevisligen
volume_up
demonstrably {adv.} (for which there is evidence)
I våra partier är kvinnor bevisligen framgångsrika i ledande positioner.
Women are demonstrably holding leading positions in our parties.
Diplomatiska påtryckningar har bevisligen inte fungerat mot denna regim.
Diplomatic pressure has demonstrably not worked against this regime.
De säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
These demonstrably safeguard approximately 600 000 jobs upstream and downstream.

Sinônimos (sueco) para "bevisligen":

bevisligen

Exemplos de uso para "bevisligen" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDe säkrar bevisligen runt 600 000 arbetstillfällen i både tidigare och senare led.
To cite an example, in Austria, there are 180 000 farmers engaged in production.
SwedishProblemet är att det bevisligen finns tvetydigheter och motstridiga uppgifter.
The problem is that, in actual fact, there is ambiguity and confusion.
SwedishJag var bevisligen även här vid omröstningen med namnupprop men lät inte registrera mig.
I can prove that I was also here for the roll-call vote, but I had not entered my name.
SwedishVi samtycker bevisligen i vår bedömning av allt det som händer inom Bolognaprocessen.
Obviously we agree on the assessment of everything that is happening in the Bologna Process.
SwedishTexten om ratinginstitut måste innehålla lärdomarna från de brister som bevisligen förekommit.
The text on rating agencies must implement the lessons learned from the proven shortcomings.
SwedishDetta eliminerar bevisligen inte behovet av att Grekland anstränger sig, men det kan vara en hjälp.
This would not obviate the need for Greece to make an effort itself, but it could help.
SwedishNågra talare har redan påpekat att vi vet att pesticider bevisligen kan orsaka cancer.
A number of speakers have already pointed out how it is a proven fact that pesticides can cause cancer.
SwedishDet är inte idealiskt, men det faktum att de tar olika tid på sig verkar bevisligen inte skada någon.
It is not ideal, but there is no evidence that one going faster does any harm to the other.
SwedishInte nog med det - han läste också upp ett uttalande av kommissionen som bevisligen var felaktigt.
As if that were not enough, he read out a statement by the Commission which was clearly false.
SwedishDessa obetänksamma ord fick bevisligen Nordkorea att tro att de fanns på presidentens åtgärdslista.
These unwise words evidently caused North Korea to believe they were on George Bush's hit list.
SwedishFör det finns bevisligen personer som har fått grekiskt medborgarskap utan att ha rätt till det.
We have proof that there are people who have obtained Greek nationality but were not entitled to do so.
SwedishLåt oss nu bara förbjuda dem som bevisligen är farliga.
Let us now just ban those which have been shown to be dangerous.
SwedishDessa måste bevisligen registreras, lagras, behandlas och säljas separat.
They must be separately registered, stored, treated and marketed, and evidence of each operation must be recorded.
SwedishAvregleringen har bevisligen fört med sig vissa positiva följder.
Liberalisation has clearly had positive effects.
SwedishStarkt förorenade partier måste bevisligen förstöras.
Highly contaminated batches must be destroyed, and it must be possible to prove that this has indeed been done.
SwedishVägran att lämna ut en handling får endast ske om utlämnandet bevisligen skulle skada något av medborgarnas intressen.
A document may only be withheld if making it available would harm some aspect of the public interest.
SwedishKärnenergin är bevisligen ett effektivt sätt att producera elenergi som inte alstrar utsläpp av växthusgaser.
Nuclear generation is a proven and efficient way of producing electrical energy free of greenhouse gas emissions.
SwedishI Tyskland och Italien har majsbetmedel på basis av neonikotinoider bevisligen varit dödliga för många bisamhällen.
In Germany and Italy, neonicotinoid-based maize seed treatments have been proven to be lethal for many bee colonies.
SwedishIngen sjukdom har bevisligen uppträtt i vårt land på grund av att behandlat matavfall använts för utfodring.
There is no evidence of any epizootic disease having occurred in our country through the feeding of treated catering waste to livestock.
SwedishFörsäljning får endast ske av livsmedel som bevisligen har anknytning till den verksamhet eller region som utställaren representerar.
Only food with an unquestionable connection to the operation or region represented by the exhibitor may be sold.