Como se fala "bevisbörda" em inglês

SV

"bevisbörda" em inglês

volume_up
bevisbörda {gên. com.}

SV bevisbörda
volume_up
{gênero comum}

1. geral

bevisbörda
Den bästa grunden är den nuvarande lagstiftningen om bevisbördan, som nu bekräftats genom 25 års rättsfall, och där antalen inte finns tillgängliga skall synpunkter från sakkunniga räcka.
The best basis is the existing burden-of-proof legislation, which is now underpinned by 25 years of case-law, and where the numbers are not available, expert opinion will suffice.

2. negócios

bevisbörda
Detta är liktydigt med en oacceptabel omvänd bevisbörda inom straffrätten.
This is an unacceptable inversion of the burden of proof in criminal law.
Detta innebär något så omvälvande som en omvänd bevisbörda.
This involves something as revolutionary as reversing the burden of proof.
Nederländska Kristdemokraterna motsätter sig omvänd bevisbörda.
The CDA is opposed to the proposal to reverse the burden of proof.
bevisbörda
bevisbörda

Exemplos de uso para "bevisbörda" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishVi delar inte heller uppfattningen att omvänd bevisbörda inte skall fastställas rakt av vid tvekan om vad som orsakat sjukdomen.
We do not believe either that the onus of proof should be reversed automatically in cases where the cause of the pathology is in doubt.
SwedishDen anklagade skulle sedan få en chans att bevisa att dessa tillgångar hade ett lagligt ursprung: det fanns med andra ord en lindring av bevisbördan, men inte en omvänd bevisbörda.
The person convicted would then have the chance to prove the lawful origin of the property. The provisions were therefore toned down but the onus of proof not actually inverted.