Como se fala "bärbara" em inglês


Você queria dizer bärbar
SV

"bärbara" em inglês

SV bärbara
volume_up
{adjetivo}

bärbara (também: bärbar, flyttbar, portabel, transporterbar)
Bärbara stegar måste förankras och stå säkert, men det måste gå att arbeta med dem.
Portable ladders must be anchored down and be solid, but they must remain serviceable.
Jag vill beröra frågan om insamlingsmål för bärbara batterier.
I should like to touch upon the issue of collection targets for portable batteries.
I ändringsförslag 12 anges en maxvikt på 1 kg för bärbara batterier.
Amendment 12 specifies a maximum weight of 1 kg for portable batteries.

Exemplos de uso para "bärbara" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDeras viktigaste redskap, dvs. bärbara datorer och sändningsutrustning, beslagtogs.
Their basic tools, i.e. laptop computers and broadcasting technology, were seized.
SwedishGenom min bärbara dator kunde vi i realtid följa den här i Strasbourg.
Using my notebook computer, I was able to follow in real time here in Strasbourg.
SwedishHär slog det mig verkligen -- att mina ben kan vara bärbara skulpturer.
This is where it really hit home for me -- that my legs could be wearable sculpture.
SwedishVissa bärbara och stationära datorer har inbyggda mikrofoner, medan andra kräver externa.
While some laptops and desktops have built-in microphones, others require external ones.
SwedishJag vill beröra frågan om insamlingsmål för bärbara batterier.
There are a variety of opinions in the House about how to encourage innovation and avoid heavy metals.
SwedishIngen ”three strikes”-regel och inga obefogade visiteringar eller beslagtaganden av bärbara datorer eller mobiltelefoner.
No 'three strikes out'; no warrantless searches and confiscation of laptops or mobile phones.
SwedishMan kan inte samtidigt använda det för bärbara pc-datorer och mobiltelefoner, men det är en möjlighet för all bärbar utrustning.
You cannot use it at the same time for desktop PCs and mobile phones, but it is possible for all hand-held devices.
SwedishHon hade sin bärbara dator på hela dagen.
SwedishTullen skulle kunna genomsöka mp3-spelare, mobiltelefoner och bärbara datorer för vem som helst som misstänks för att ha laddat ned en fil olagligt.
Customs could search the MP3 players, mobile telephones and laptops of any citizen suspected of having illegally downloaded a file.
SwedishProdukter utvecklas med avsiktligt svaga punkter som förkortar deras livslängd och ökar konsumtionen, såsom bärbara datorer och smartphones.
Products are developed with deliberate weak points which shorten their useful life and increase consumption, such as laptops and smart phones.
SwedishDe pengar som går till ett enda flygplan av typen Sukhoi Su-30k skulle kunna användas till ca 200 000 bärbara datorer av typen MIT Media Lab XO för våra studenter.
The money that is spent on a single Sukhoi Su-30k aeroplane could buy around 200 000 MIT Media Lab XO laptops for our students.
Swedish Det sägs att européerna inte behöver vara rädda för att deras bärbara dator eller mp3-spelare ska sökas igenom vid gränsen.
 Europeans are being assured that, given the negotiated ‘exemptions for personal baggage’, they need have no fear of their laptops or MP3 players being subjected to border checks.
SwedishI dag omfattar den befintliga lagstiftningen endast 7 procent av alla bärbara batterier som säljs varje år i Europeiska unionen.
There are two further signatures verified by the services, and there are two that the services are declining to verify and in connection with which we have delivered written confirmations.
SwedishIstället skulle han bara ladda ned boken olagligt till sin bärbara dator eller MP3-spelare och ta den över gränsen.
But today the thief would not bother stealing a truck; he would simply illegally download it on to his laptop or MP3 player and carry it across the border.
SwedishI skrivelsen konstaterar kommissionen att fondens upphandling av bärbara datorer och mjukvaruprogram omfattas av bestämmelserna i direktiv 2004/18/EG.
The letter set out the Commission’s conclusion that the supply contracts awarded under the FSI for laptop computers and computer programs were subject to the rules of Directive 2004/18/EC.
SwedishSka vi till exempel stödja förslag som, enligt vad man kan läsa på olika bloggar, verkar vara aktuella om att MP3spelare och bärbara datorer ska kunna beslagtas vid gränskontroller?
So, for example, are we going to support proposals that appear to be on the table, according to what is on the blogosphere, that MP3 players and laptops can be confiscated at borders?
SwedishAvregleringen av telekommunikationssektorn har framför allt lett till positiva resultat, eftersom den ägt rum samtidigt med den tekniska revolutionen med bärbara datorer och Internet.
The liberalisation of the telecommunications sector above all has seen positive results because it took place at the same time as the technology revolution with mobile phones and the Internet.