Como se fala "anlänt" em inglês

SV

"anlänt" em inglês

EN

SV anlänt
volume_up
{particípio passado}

anlänt (também: kommit, kommit in, inkommit)
Till spanska hamnar har mer än 100 fartyg anlänt med genetiskt modifierad majs.
Over 100 cargoes of genetically modified maize have arrived in Spanish ports.
Rådet har anlänt till Strasbourg, och ministern är på väg.
The Council has arrived in Strasbourg and the minister is on his way.
Europas medborgare fick ingen information förrän det hade anlänt.
The citizens of Europe were not even informed until it had arrived.

Exemplos de uso para "anlänt" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishVåren har ju kommit, Pfalz kurfurste har anlänt, och därför kan man gott få vara lyrisk en gång.
But spring is here, the sun has made an appearance, so why should one not wax lyrical for once?
SwedishDe sätter inte ordet " Bordeaux" på en flaska eller burk som har anlänt från ett tredje land.
They do not put the word 'Bordeaux' on a bottle of wine or a can of wine that has come from a third country.
SwedishDe sätter inte ordet " Bordeaux " på en flaska eller burk som har anlänt från ett tredje land.
They do not put the word 'Bordeaux ' on a bottle of wine or a can of wine that has come from a third country.
SwedishFöredraganden är på väg hit och kommer att tala så fort han anlänt.
He will join us and speak as soon as he arrives.
SwedishDet handlar här om frågan från Sören Wibe, som nu anlänt.
This is the question by Mr Sören Wibe, who is now with us.
SwedishFörutsatt att ni röstar för grönboken i morgon så kan jag garantera er, herr Turco, att rambeslutet har anlänt.
As some people here have mentioned in relation to the European arrest warrant, there should be pre-conditions attached to that.
SwedishBara de senaste fyra dagarna har över 4 000 flyktingar från det närbelägna Tunisien anlänt till ön Lampedusa.
In fact, over 4 000 refugees from nearby Tunisia have been recorded landing on the island of Lampedusa in the last four days alone.
SwedishSå här ligger det till: Män har rätt att medverka i alla avseenden under de första dagarna efter att barnet anlänt till familjen.
Here is a fact: men have a right to be fully involved in the first few days following the arrival of their child in the family.
SwedishHälsa att mr Scallini anlänt.
SwedishTibetaner som anlänt före 1990 och som erkänts som flyktingar av den nepalesiska regeringen ska folkbokföras på fullgott sätt i Nepal.
Pre-1990 Tibetans who are recognised as refugees by the Nepalese Government should be provided with adequate Nepalese registration.
SwedishEr ädla prins har anlänt.
SwedishJag vill göra parlamentet uppmärksamt på att Vitrysslands president, Alexandr Lukasjenko, har anlänt till Prag.
(FR) Mr President, I would like to draw the European Parliament's attention to the arrival of the President of Belarus, Mr Lukashenko, in Prague.
SwedishBig Swoll har anlänt.
SwedishI redan legendariska incidenter som rörde EU-medel har pengarna inte anlänt månader, till och med år efter att de verkligen behövdes.
There are incidents which have already become legend involving European money which has failed to arrive months, if not years, after the time it was really needed.
SwedishRapporter konstaterar också allvarliga överträdelser av fordonsstandarder och maximala transporttider för djur som anlänt till och transporteras genom Frankrike.
The report also notes serious breaches on vehicle standards and maximum journey limits regarding animals arriving into and travelling through France.