Como se fala "ånger" em inglês


Você queria dizer anger, to anger
SV

"ånger" em inglês

volume_up
ånger {gên. com.}

SV ånger
volume_up
{gênero comum}

ånger (também: sorg, ledsnad, beklagande, saknad)
volume_up
regret {subst.}
Yet it is not enough to regret the situation.
Båda sidorna talade om behovet av att höra den andra sidan erkänna sitt eget våld och uttrycka ånger.”
Both spoke of the need to hear the other side acknowledge their own violence and express regret.'
Det som borde ha blivit en välsignelse för landet har visat sig leda till djup sorg och ånger och, i själva verket, vara en förbannelse.
What should have been a blessing to that country has turned out to be a source of deep sadness and regret and, indeed, a curse.
ånger (também: ruelse)
I ett klassiskt verk, som ni säkert är bekant med, " Don Juan Tenorio ", sägs att en viss ånger ger frälsning åt själen.
It is said in a Spanish classic which you probably know - ' Don Juan Tenorio ' - that a modicum of contrition brings salvation.
I ett klassiskt verk, som ni säkert är bekant med, " Don Juan Tenorio" , sägs att en viss ånger ger frälsning åt själen.
It is said in a Spanish classic which you probably know - ' Don Juan Tenorio' - that a modicum of contrition brings salvation.
ånger
volume_up
penitence {subst.}
Så vi erkänner och värdesätter Liikanens hållning att uttrycka ånger å institutionens vägnar, även om vi alla accepterar att han inte var direkt ansvarig.
So we do recognize and acknowledge Mr Liikanen's approach at penitence on behalf of the institution, even though we all accept that he was not directly responsible.
ånger
Vi kommer inte att underteckna någon förklaring om ånger för imperialisterna.
We will not be signing any declaration of repentance for the imperialists.

Sinônimos (sueco) para "ånger":

ånger

Exemplos de uso para "ånger" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishVägra att stiga in eller stig in med högt huvud, utan ånger, och bli på så sätt våra olycksbröder.
Either refuse to enter or enter with your head held high, unabashed, and thereby become our companions in misfortune.
SwedishOm de faktiskt kände ånger skulle kapten Moussa Dadis Camaras och hans vänners känslor inom några timmar övergå i samvetskval.
If they did indeed have these regrets, Captain Moussa Dadis Camara's feelings and those of his friends were to change to remorse within a few hours.
SwedishDet som borde ha blivit en välsignelse för landet har visat sig leda till djup sorg och ånger och, i själva verket, vara en förbannelse.
Congolese and foreign military groups continue to use violence to conceal the plundering of gold, timber, ivory, tin and other natural resources.
SwedishJag anser att vi i stället behöver erkänna detta och försöka att kämpa oss framåt som ni nyss föreslog, herr Barroso, eftersom det europeiska livet inte kan byggas på ånger.
I believe that we need instead to acknowledge this and to try to forge ahead, as you proposed just now, Mr Barroso, because European life cannot be founded on regrets.
SwedishVi hoppas emellertid att man har lagt en ny grund för att, efter en period av ånger och besinning, ta upp fredsprocessen på nytt och således påbörja en ny fas.
We live in the hope, however, that a new foundation will be laid after a period of contemplation and reflection, so that we can pick up the peace process once again and herald a new era.