Como se fala "stătut" em inglês


Você queria dizer statut
RO

"stătut" em inglês

volume_up
stătut {adj. m.}

RO stătut
volume_up
{adjetivo masculino}

stătut (também: bătrân, senil)
volume_up
aged {adj.}
Viitorul statut european al partidelor politice va fi un pas important spre o mai mare participare publică, o democrație mai reprezentativă și o Europă mai apropiată de cetățenii săi.
The future European statute of political parties will be an important step towards greater public participation, a more representative democracy, and a Europe that is closer to its people.
stătut (também: scârbos, stricat, impur, murdar)
volume_up
foul {adj.}
stătut (também: închis, neaerisit)
volume_up
fuggy {adj.}
stătut (também: stricat, muced, rânced)
volume_up
mouldy {adj.}
stătut (também: mucegăit, muced, rânced)
volume_up
musty {adj.}
stătut (também: bătrân, antic, vechi, învechit)
volume_up
old {adj.}
stătut (também: viciat, îmbâcsit (despre aer), rece)
volume_up
stale {adj.}
stătut (também: stricat, îmbâcsit (despre aer))
volume_up
stuffy {adj.}

Exemplos de uso para "stătut" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

RomanianOrice societate cooperativă cu sediul în România are statut de persoană juridică.
Any cooperative which has its headquarters in Romania is a legal entity.
RomanianAcest lucru poate fi prevenit doar prin acordarea unui statut de reală autonomie.
This can be prevented only by granting them a genuine autonomous status.
RomanianEste membră pentru că a făcut tot ce putea - chiar tot - pentru a obţine acest statut.
It is a member because they did everything - really everything - to get in.
RomanianDupă cum am menţionat deja, Comisia a creat un statut pentru întreprinderile mai mici.
As I have already mentioned, the Commission designed a statute for smaller businesses.
Romaniandeclaraţia Comisiei privind implicarea lucrătorilor în societăţile cu statut european.
the Commission statement on workers' participation in companies with a European Statute.
RomanianAm stabilit un statut pentru asistenţi şi am fost, de asemenea, criticaţi pentru acest lucru.
We established a Statute for Assistants and we were also criticised for this.
RomanianPe scurt, ei au toate avantajele unui membru al UE, dar fără costul presupus de acest statut.
In short, they have all the claimed benefits of EU membership, but without the cost.
RomanianNici nu ar trebui să recompensăm refugiații cu un statut de refugiat sau de ședere permanentă.
Nor should we reward the refugees with refugee status or permanent residence.
RomanianUna dintre aceste preocupări este discuția despre crearea unui statut juridic civil al căsătoriei.
One of these concerns is the talk about creating a civil-law statute of marriage.
RomanianAcum este foarte important ca partidele politice să obțină un statut juridic comun și unic.
It is now very important for political parties to get a common and single legal statute.
RomanianToate acestea au o contribuţie utilă care va facilita punerea în aplicare a acestui statut.
All of these make a helpful contribution which will facilitate the application of this statute.
RomanianUnii dintre acești oameni au chiar un fals statut de lucrători independenți.
Some of these people even have bogus self-employed status.
RomanianNoul statut ne obligă să colaborăm strâns cu Comisia Europeană.
This puts us under an obligation to work especially closely with the European Commission.
RomanianCu toate acestea, suntem interesaţi numai de cei cu statut de şedere legal şi de munca reglementată.
We are, however, only interested in legal residence and legal employment.
RomanianDe fapt, este inacceptabil să se continue cu ideea unui statut avansat.
It is unacceptable, in fact, to go ahead with advanced status.
RomanianAr trebui să respectăm Tunisia ca partenerul nostru euromediteraneean care merită un statut avansat.
We should respect Tunisia as our Euro-Mediterranean advanced partner.
RomanianTrebuie să asigurăm imigranţilor legali un statut clar şi comun.
We must provide legal immigrants with a clear and common status.
RomanianTrebuie să fie intensificat pescuitul de coastă astfel încât să acorde vaselor mai mici un statut special.
Coastal fisheries must be enhanced to give smaller boats a special status.
RomanianAcest statut ar oferi, de asemenea, mai multă flexibilitate IMM-urilor.
This statute would also offer SMEs greater flexibility.
RomanianPutem fi mândri cu toţii de acest rezultat, care este noul statut.
We can all be proud of the result, which is the new Statute.