RO nume
volume_up
{neutro}

1. geral

În caseta Nume fișier, tastați un nume pentru fișier, apoi atingeți Salvare.
In the File name box, enter a name for your note or template, and then tap Save.
În caseta Nume, tastați un nume pentru pagina Web, apoi faceți clic pe Adăugare.
In the Name box, type a name for the webpage, and then click Add.
În caseta Nume plan, tastați un nume pentru plan, apoi faceți clic pe Următorul.
In the Plan name box, type a name for the plan, and then click Next.
nume (também: supranume)
nume (também: nume de botez)

2. "faimă"

nume (também: celebritate, valvă, renume, slavă)
volume_up
fame {subst.}
nume (também: celebritate, valvă, renume, slavă)
volume_up
renown {subst.}

3. "~ de familie"

nume (também: nume de familie)
Pe pagina Servicii, pe panoul Filtru servicii, faceți clic pe un nume de familie de produse și revizuiți serviciile disponibile pentru încercare pe panoul Versiuni de încercare disponibile.
On the Services page, in the Services Filter pane, click a product family name and review the services that are available for trial in the Available Trials pane.

4. "~ bun"

nume (também: cinste (vază), onoare)
volume_up
good name {subst.}

Exemplos de uso para "nume" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

RomanianScuzele mele interpreţilor pentru că i-am forţat să pronunţe acest nume dificil.
My apologies to the interpreters for forcing them to pronounce this tongue twister.
RomanianDoar doi dintre cei patru ale căror nume au fost dezvăluite au demisionat efectiv.
Only two of the four whose names were revealed have effectively resigned.
RomanianUnele procesoare de computer furnizează, de asemenea, DEP de tip hardware sub diferite nume.
Some computer processors also provide hardware-based DEP under various names.
RomanianNumărul minim de rânduri este 2, inclusiv primul rând de nume de câmpuri.
The minimum number of rows is 2, including the first row of field names.
RomanianO listă de 80 de nume a ieșit la suprafață și a fost atribuită cabinetului dvs.
A list of 80 names has been leaked and attributed to your office.
RomanianDacă doriți să eliminați toate acele nume de fișier fără sens, există o soluție mai bună.
If you want to eliminate all of those meaningless file names, there's a better solution.
RomanianDacă nu vedeți Sistem listat sub Nume utilizatori sau grupuri, faceți clic pe Editare.
If you don't see System listed under Group or user names, click Edit.
RomanianTotuși, direcția formulată în acest raport este, pentru a spune lucrurilor pe nume, o fundătură.
However, the direction formulated in this report is, to put it simply, a dead end.
RomanianAşa că haideţi să evităm să ne prefacem, haideţi să spunem lucrurilor pe nume...
So let us avoid being hypocritical, let us make it plain ...
RomanianDe asemenea, tabelul mapează vechile nume de site-uri BPOS la paginile echivalente din Office 365.
The table also maps the old BPOS site names to the equivalent pages in Office 365.
RomanianStimați colegi, am avut 21 de nume pe listă, însă doar 14 dintre dumneavoastră au putut lua cuvântul.
Colleagues, we had 21 names on the list but only 14 of you could take the floor.
RomanianDacă nu vedeți Sistem listat sub Nume utilizatori sau grupuri, atingeți sau faceți clic pe Editare.
If you don't see System listed under Group or user names, tap or click Edit.
RomanianFaceți clic pe Adăugare, tastați Sistem în caseta care apare, apoi faceți clic pe Verificare nume.
Click Add, type System in the box that appears, and then click Check Names.
RomanianMenţionarea unor nume specifice în rezoluţie nu ar fi productivă.
Mentioning specific names in our resolution would be counterproductive.
RomanianVorbim de nume reale, țări, destine ale unor oameni și vieți pierdute.
These are actual names, countries, human destinies and lost lives.
RomanianVa fi necesar să furnizați acest nume, în cazul în care computerul este conectat în prezent la o rețea.
You will need to provide this if your computer is currently connected to a network.
RomanianÎndeosebi, ne amintim de prima victimă a conflictelor - un tânăr pe nume Mohamed Bouazizi.
In particular, we remember the first victim of the clashes - a young man named Mohamed Bouazizi.
RomanianIeri m-am întâlnit cu un pensionar pe nume Ugo Rossi, fost artizan.
Yesterday I met a pensioner named Ugo Rossi, a retired craftsman.
RomanianFaptul că El are diferite nume nu este atât de important.
The fact that He is referred to by different names is absolutely secondary.
RomanianAm cerut statelor membre să propună nume, inclusiv de femei.
I have asked Member States to come forward with names, including women.