Como se fala "objurgar" em espanhol

PT

"objurgar" em espanhol

PT

objurgar [objurgando|objurgado] {verbo transitivo}

volume_up

Sinônimos (português) para "objurgar":

objurgar